Vilniaus universitetas Vilniaus universiteto botanikos sodas

MENIU

Kalendorius

MOKSLEIVIŲ FLORISTINIŲ DARBŲ PARODA-KONKURSAS - ŽIEMOS ŠVENČIŲ BELAUKIANT

2017-12-01 iki 2017-12-03

2017 m. gruodžio 1-3 d., kviečiame dalyvauti moksleivių floristinių darbų konkurse-parodoje „ŽIEMOS ŠVENČIŲ BELAUKIANT“, kuris vyks Vilniaus universiteto Botanikos sodo Muziejuje (Kairėnų g.45, Vilnius).

Renginyje gali dalyvauti V-XII klasių ir profesinių mokyklų moksleiviai bei kolegijų studentai.

Konkurso-parodos užduotis – sukurti floristinius darbus pagal renginio nuostatus ir atitinkančius renginio tematiką.

Rekomenduojama darbuose naudoti tik natūralias ir gamtinės kilmės medžiagas: kankorėžius, sėklas, džiovintus augalus ir pan. Darbus vertins komisija. Visi dalyviai bus apdovanoti rėmėjų bei VU Botanikos sodo prizais.

Sukurtų darbų paroda vyks gruodžio 1-3 dienomis VU Botanikos sodo Muziejuje.

Norinčius dalyvauti parodoje-konkurse, prašome registruotis el paštu: edita.turskiene@bs.vu.lt , atsiųsime papildomus konkurso nuostatus

MOKSLEIVIŲ FLORISTINIŲ DARBŲ KONKURSO IR PARODOS „ŽIEMOS ŠVENČIŲ BELAUKIANT“ NUOSTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

1.      Moksleivių floristinių darbų konkurso–parodos „Žiemos švenčių belaukiant“ (toliau – konkursas) tikslas – populiarinti ir garsinti Vilniaus universiteto Botanikos sodą, floristikos meną, ugdyti ir skatinti moksleivių kūrybiškumą, saviraišką, iniciatyvumą bei galimybes, meninės interpretacijos poreikį, ekologinį švietimą ir pagarbą aplinkai, atskleidžiant gamtos dovanų grožį.

2.      Konkursą organizuoja Vilniaus universiteto Botanikos sodas bei Lietuvos Floristų asociacija.

3.      Konkurse kviečiami dalyvauti V-XII klasių ir profesinių mokyklų moksleiviai bei kolegijų studentai.

4.      Konkurso dalyviu laikomas moksleivis (-ė) ar studentas (-ė), užsiregistravęs (-usi) į konkursą ir pagal šių nuostatų reikalavimus atlikęs (-usi) floristinius darbus.

5.      Konkurso dalyvis (-ė) turi atsivežti vieną paruoštą namų darbą ir eksponuoti parodoje bei organizatorių parengtoje vietoje vertinimo komisijos akivaizdoje sukurti vieną konkursinį darbą pagal žemiau pateiktas užduotis.

6.      Kiekvienas darbas pagal reikalavimus bus vertinamas atskirai, vėliau abiejų darbų balai bus sumuojami ir skelbiamos I-III vietos kiekvienoje amžiaus grupėje.

7.      Konkurso dalyviai visas reikalingas darbui medžiagas, darbo įrankius bei priemones atsiveža patys, visos medžiagos darbui turi būti paruoštos iš anksto (išdžiovintos, nudažytos ir pan.).

8.      Dalyvio mokesčio nėra. Būtina išankstinė registracija el. paštu edita.turskiene@bs.vu.lt iki lapkričio 25 d. Registracija laikoma įvykusia, kai dalyvis gauna anketą, ją užpildo ir vėliau gauna patvirtinimą, kad atsiųsta anketa atitinka reikalavimus 

9.      Anketoje registruojantis būtina nurodyti šiuos duomenis: dalyvio (-ės) vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas, mokyklos pavadinimas, miestas, klasė, lydinčio asmens vardas, pavardė, elektroninis paštas bei telefono numeris.

10.  Organizatoriai pasilieka teisę nutraukti registraciją anksčiau numatyto laiko, jeigu  užsiregistravusiųjų skaičius viršys galimų vietų salėje skaičių.

11.  Konkursinių darbų kūrimas ir paroda vyks Vilniaus universiteto Botanikos sode (Kairėnų g.45, Vilnius).

12.  Namų darbų paruošimas eksponavimui vyks š. m. gruodžio 1 d. nuo 9.00 iki 10.00 val.

13.  Vietoje kuriamų konkursinių darbų kūrimo pradžia vyks š.m. gruodžio 1 d. nuo 10.00 val. iki 13.00 val.

14.  Konkursinius darbus vertins komisija, sudaryta ir patvirtinta renginio organizatoriaus. Už darbą Komisijos nariai piniginio atlygio negaus.

15.  Konkurso dalyvių darbai bus vertinami pagal 1–4 lentelėse išvardytus vertinimo kriterijus.

16.  Komisijos posėdžiai bus protokoluojami, o priimti sprendimai – galutiniai ir neginčijami.

17.  Komisija išeksponuotus namų darbus vertins nuo  10.00 val. iki 11 val., o vietoje sukurtus konkursinius darbus vertins nuo 13.00 val. iki 14.00 val.

18.  Konkurso dalyvių apdovanojimai ir parodos atidarymas vyks gruodžio 1 d. 15.00 val. VU Botanikos sodo Muziejuje (Kairėnų g. 45, Vilnius).

19.  Konkurso darbų paroda vyks iki 2017 m. gruodžio 3 d. 17.00 val., po parodos uždarymo dalyviai galės pasiimti savo darbus. Jei darbai bus nepaimti iki gruodžio 10 d., jie pereis organizatorių nuosavybėn.

20.  Visi konkurso nugalėtojai ir dalyviai bus apdovanoti VU Botanikos sodo bei rėmėjų dovanomis.

21.  Organizatoriai turi teisę sukurtų kūrinių nuotraukas be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų, nurodant jų autorystę naudoti nekomerciniais tikslais – renginio viešinimui bei floristikos populiarinimui (plakatuose, kataloguose, periodinėje spaudoje ir kt.), eksponavimui parodose bei  publikavimui internetinėje erdvėje.

22.  Dalyvaudamas konkurse dalyvis (-ė) įsipareigoja, kad konkursui pateikti darbai yra autoriniai. Už autorių teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako konkurso dalyviai.

23.  Dalyvavimas šiame konkurse reiškia dalyvio (-ės) sutikimą su visomis nuostatų sąlygomis.

24.  Konkurso rezultatai ir konkursinių darbų nuotraukos bus paskelbtos VU Botanikos sodo interneto svetainėje bei Facebook paskyroje.

25.  Daugiau informacijos apie renginį el. paštu edita.turskiene@bs.vu.lt

Konkurso reikalavimai kuriamiems darbams:

·         Dalyviai skirstomi į šias amžiaus grupes:

·         A grupė – V-VIII klasių moksleiviai.

·         B grupė – IX-XII klasių moksleiviai.

·         C grupė – profesinių mokyklų moksleiviai bei kolegijų studentai (amžiaus riba 25 metai).

·         A grupės dalyvių namų darbas – EGLUTĖS ŽAISLIUKAS. Žaisliuko išmatavimai ne didesni nei 15x15 cm. Jo sukūrimui turi būti panaudotos tik gamtinės kilmės medžiagos (lapai, sėklos, samanos, šakos ir pan.), kurios gali būti natūralios, dažytos, lakuotos , klijuotos ar transformuotos. Ne gamtinės kilmės medžiagų (išskyrus pakabinimo siūlas/virvutė) naudoti negalima. Žaisliuko forma – laisva pasirenkama. Žaisliukas turi būti visiškai paruoštas kabinimui ant eglutės.

·         A grupės dalyvių konkursinis darbas – KALĖDINIS VAINIKAS. Vainikas turi būti ne didesnis nei 50 cm skersmens, padedamas ant stalo. Jo sukūrimui turi būti panaudota ne mažiau nei 70 proc. gamtinės kilmės medžiagų. Vainiko karkasas turi būti paruoštas iš anksto ir atsivežtas, dekoruojamas konkurso metu.

·         B grupės dalyvių namų darbas – FLORISTINĖ EGLUTĖ. Eglutės išmatavimai ne didesni nei 50 cm aukščio ir 30 cm pločio, pastatoma ant stalo. Jos sukūrimui turi būti panaudota ne mažiau kaip 70 proc. gamtinės kilmės medžiagų. Gamtinės medžiagos gali būti natūralios, dažytos, lakuotos, klijuotos ar transformuotos. Floristinė eglutė turi būti visiškai paruošta eksponavimui.

·         B grupės dalyvių konkursinis darbas – ADVENTINIS VAINIKAS. Vainikas turi būti ne didesnis nei 50 cm skersmens, padedamas ant stalo. Jo sukūrimui turi būti panaudota ne mažiau nei 70 proc. gamtinės kilmės medžiagų. Vainiko karkasas turi būti paruoštas iš anksto ir atsivežtas, dekoruojamas konkurso konkurso.

·         C grupės dalyvių namų darbas – FLORISTINIS KOLIAŽAS. Koliažas turi būti ne mažesnis nei A3 formato (40 x 30 cm) ir ne didesnis nei A2 formato (45 x 64 cm) dydžio, kabinimas ant sienos. Jo sukūrimui turi būti panaudotos tik gamtinės kilmės medžiagos (lapai, sėklos, samanos, šakos ir pan.), kurios gali būti natūralios, dažytos, lakuotos, klijuotos ar transformuotos. Ne gamtinės kilmės medžiagų (išskyrus pagrindą ir pakabinimo siūlą, virvutę ar vielutę) naudoti negalima. Floristinis koliažas jau turi būti paruoštas kabinimui ant sienos. Floristinis koliažas turi būti visiškai paruoštas eksponavimui. Koliažo

·         floristinio dizaino stilius ir komponavimo būdas nereglamentuojami.

·         C grupės dalyvių konkursinis darbas – ADVENTINIS VAINIKAS. Vainikas turi būti ne didesnis nei 50 cm skersmens, padedamas ant stalo. Jo sukūrimui turi būti panaudota ne mažiau nei 70 proc. gamtinės kilmės medžiagų. Vainiko karkasas turi būti paruoštas iš anksto ir atsivežtas, dekoruojamas konkurso metu.

Daugiau informacijos el. paštu: edita.turskiene@bs.vu.lt