Vilniaus universitetas

MENIU

Kalendorius

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „THE NEW DIRT – A ZERO WASTE LAB“

2021-09-10

Berlyno architektas Slavis Lew Poczebutas (Mekado) jau aštuntą kartą vadovauja vienoms iš VILNIUS TECH Architektūros fakulteto rengiamų architektūros kūrybinių dirbtuvių. Šiemet tai dirbtuvės „The New Dirt – A Zero Waste Lab“ (,,Purvas naujai. Dirbtuvės be atliekų“). Profesoriaus Slavio Poczebuto vedami, studentai eksperimentuoja su natūraliomis medžiagomis, tokiomis kaip molis, kanapių drožlės, medienos pjuvenos, kelių rūšių krakmolas ir šiaudai. Jungdami įvairiomis sudėtimis ir proporcijomis ir gaminius kaitindami susiręstoje krosnyje, studentai bando išsiaiškinti, kaip šios medžiagos veikia kartu, ir kaip šie atsinaujinantys ištekliai galėtų statybų procesus paversti tvaresniais. Komanda siekia įgyvendinti „cradle2cradle” strategijas efektyviai skaidant ir pakartotinai naudojant turimus išteklius. Eksperimentinei veiklai buvo ypač svarbus partnerių geranoriškumas: žiniomis ir patirtimi pasidalino universiteto Termoizoliacinių medžiagų ir akustikos ir Kompozitinių medžiagų laboratorijų mokslininkai, VU Botanikos sodo vadovai suteikė puikias sąlygas eksperimentinėms veikloms Vingio skyriuje, o paskaitos Senamiesčio atnaujinimo agentūroje metu studentai praplėtė tvarumo mieste matymą.

     

Berlin architect Slavis Lew Poczebutas (Mekado) was leading an architectural workshop at VILNIUS TECH university, Faculty of Architecture for the eighth time. During the workshop „The New Dirt - A Zero Waste Lab“ Slavis Poczebutas guided students to experiment with natural materials such as clay, hemp shavings, wood sawdust, straw and several types of starch. Students mixed materials in different compositions and proportions, and heated the products in a self-made furnace. In such a way, they figured out how these materials work together, how these products perform, and, generally, how renewable resources could make construction processes more sustainable. The team aimed to implement ‚cradle2cradle‘ strategies by efficient reuse of available materials. The goodwill of the partners was especially important for the experimental activities: researchers of the University's laboratories of Thermal insulation materials and acoustics and Composites materials shared their expertise and know-how; VU Botanical Garden provided excellent places for experimental activities in Vingis department, and the Old Town Renewal Agency shared their experience that helped students to broaden their outlook towards the sustainability in the city.