Vilniaus universitetas

MENIU

VILNIAUS UNIVERSITETO BOTANIKOS SODO LANKYMO KARANTINO METU TAISYKLĖS

PATVIRINTA

Vilniaus universiteto kanclerio 2020 m.  gegužės 8 d. įsakymu Nr. R-203 

(Vilniaus universiteto kanclerio 2020 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. R-236

redakcija)

 DARBO LAIKAS IR BILIETAI

VILNIAUS UNIVERSITETO BOTANIKOS SODO LANKYMO KARANTINO METU TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1.                  Vilniaus universiteto Botanikos sodo lankymo karantino metu taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Vilniaus universiteto Botanikos sodo (toliau – Botanikos sodas) lankymo ir paslaugų teikimo Botanikos sode tvarką, lankymo laiką, Botanikos sodo lankytojų pareigas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – Nutarimas) paskelbto karantino laikotarpiu, bet ne trumpiau kaip iki Vilniaus universiteto kanclerio 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. R-109 „Dėl darbo grupės koronaviruso prevencijai Vilniaus universitete sudarymo“ (su vėlesniais pakeitimais) sudarytos darbo grupės atskiro sprendimo dėl prevencinių priemonių ir ribojimų, skirtų koronaviruso prevencijai Vilniaus universitete, taikymo pabaigos).

2.                  Taisyklės parengtos vadovaujantis Nutarimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-972 „Dėl pažintinių ir mokomųjų takų, parkų, zoologijos, botanikos sodų, esančių atvirose lauko erdvėse, lankymo būtinų sąlygų“ (su vėlesniais pakeitimais) nuostatomis.

3.                  Karantino metu visoje Botanikos sodo teritorijoje Vilniaus universiteto botanikos sodo lankymo taisyklės, patvirtintos Vilniaus universiteto Botanikos sodo direktoriaus 2016 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 1, galioja tiek, kiek jos neprieštarauja šioms Taisyklėms.

 II SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMAS KARANTINO LAIKOTARPIU

4.                  Karantino metu lankytojai priimami Botanikos sodo padaliniuose, esančiuose adresu Kairėnų g. 43, Vilnius, pritaikytose lauko augalų ekspozicijų ir rekreacinės paskirties teritorijose, pažymėtose schemoje (Taisyklių priedas) ir Botanikos sodo Vingio skyriuje.

5.                  Botanikos sode karantino metu edukacinės, nuomos, treniruočių žirgyne, renginių organizavimo paslaugos teikiamos laikantis nurodytoms veikloms privalomų Nutarimu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais nustatytų reikalavimų.

 III SKYRIUS

BOTANIKOS SODO LANKYMO TVARKA IR LANKYTOJŲ PAREIGOS KARANTINO METU

6.                  Į Botanikos sodą įleidžiami tik apsaugines kaukes arba apsaugines veido priemones dėvintys lankytojai, atvykę ne didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus.

7.                  Botanikos sode draudžiama lankytis asmenims, kurie turi gripo ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

8.                  Botanikos sodo lankytojai karantino metu privalo:

8.1.             bendrauti su kasininkais tik per stiklą, o tiesioginiam kontaktui (banko kortelės, grynųjų pinigų padavimui, bilietų pasiėmimui) naudoti tik kasos langelį;

8.2.             perkant lankytojo bilietą, jei yra galimybė, atsiskaityti bankų kortelėmis, vengti grynųjų pinigų perdavimo tiesiogiai į rankas kasininkams (jeigu atsiskaitoma grynaisiais pinigais, jie turi būti dedami į tam skirtą lėkštelę prie kasos langelio) bei išlaikyti maksimalų galimą atstumą iki kasininko;

8.3.             laikytis saugaus ne mažesnio kaip 2 metrai atstumo vienas nuo kito eilėse prie kasų, tualetų, pavėsinių, stendų ir kitose vietose;

8.4.             laikyti saugaus ne mažesnio kaip 5 metrai atstumo vienas nuo kito lankantis kitose Botanikos sodo teritorijose;

8.5.             laikytis saugaus ne mažesnio kaip  10 metrų atstumo tarp atskirų lankytojų grupių ir tarp asmenų, besinaudojančių lauke esančia sporto įranga;

8.6.             apsilankymo Botanikos sode metu dėvėti apsauginę kaukę arba apsauginę veido priemonę;

8.7.             laikytis bendrų higienos ir elgesio reikalavimų bei rekomendacijų saugantis nuo virusų ir kitų infekcinių ligų užsikrėtimo galimybės, dezinfekuoti rankas arba naudoti vienkartines pirštines;

8.8.             prieš naudojantis viešo tualeto įranga, rankas dezinfekuoti tam skirtu skysčiu (jis bus prieinamas bendrose tualeto patalpose);

8.9.             nesiartinti prie Botanikos sodo lankymui skirtose viešose vietose dirbančių Botanikos sodo darbuotojų arčiau kaip per 5 metrus;

8.10.          kilus klausimų, į Botanikos sodo administraciją (išskyrus kasininkus) kreiptis telefonu arba kitomis nuotolinio ryšio priemonėmis, vengiant tiesioginio kontakto su Botanikos sodo darbuotojais.

9.                  Lankytojams draudžiama:

9.1.             užeiti į tarnybinius ir kitus Botanikos sodo pastatus ir statinius, esančius viešoje lankymui skirtoje teritorijoje, išskyrus viešą tualetą, pavėsines, lankytojams skirtus pintus namelius, Japoniško sodo paviljonus, Informacinį centrą, Muziejų, Žaliojo pastato (adresas Kairėnų g. 43, Vilnius) stogo terasą;

9.2.             tiesiogiai bet kokiais klausimais į Botanikos sodo darbuotojus, dirbančius lankymui skirtose viešose vietose sodo teritorijoje (išskyrus kasininkus), išskyrus atvejus, kai kreipiamasi dėl būtinos pagalbos suteikimo ar medikų iškvietimo įvykus nelaimingiems atsitikimams arba tiek pablogėjus žmogaus sveikatai, kad būtina kitų asmenų pagalba;

9.3.             užeiti, būti teritorijose, kurios draudžiamaisiais ženklais yra pažymėtos kaip nelankomos Botanikos sodo teritorijos (Ūkinė zona su joje esančiais pastatais ir statiniais (iš dalies išskyrus Botanikos sodo žirgyną, kuriame leidžiama lankytis asmenims besinaudojantiems paslaugomis, susijusiomis su Botanikos sodo žirgais, čia žirgus laikantiems jų savininkams ir jų šeimų nariams bei personalui prižiūrinčiam žirgus ar teikiančiam jiems veterinarines paslaugas, atvežantiems pašarus ir kt. medžiagas, atsargas ar priemones reikalingas žirgams); Eksperimentiniai laukai (Pomologinių kolekcijų, Miežių mutantų); Medelynai;

10.               Karantino metu Botanikos sode gali būti draudžiančiais vaikščioti ženklais pažymėtos ir kitos vietos, neskaitant pažymėtų schemoje (Taisyklių priedas), kuriose gali būti vykdomi būtini fitosanitarinės augalų apsaugos darbai, dideli infrastruktūros tvarkymo, rekonstrukcijos, statybos darbai. Tokios specialiai pažymėtos vietos taip pat tampa viešai nelankomomis teritorijomis, į kurias Botanikos sodo lankytojams patekti draudžiama.

_________________