LUBSA

LUBSA (Lietuvos universitetų botanikos sodų asociacija) – vienija Lietuvos botanikos sodus, arboretumus ir kitas valstybines institucijas arba jų padalinius, taip pat privačius asmenis, kaupiančius augalų kolekcijas. LUBSA tikslas koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesus ir juos ginti, remti jų mokslinę bei švietėjišką veiklą. Asociacijos pirmininkė – Šiaulių botanikos sodo direktorė prof. dr. Asta Klimienė.

Nariai:

Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas: http://botanika.vdu.lt

Vilniaus universiteto botanikos sodas: http://www.botanikos-sodas.vu.lt

Klaipėdos universiteto botanikos sodas: wikipedia

Šiaulių universiteto botanikos sodas: http://www.sodas.su.lt

Dubravos arboretumas: http://www.dumu.lt/lt/arboretumas

Vidos Motiekaitytės botanikos centras ir sodas „Hortus Raginensis

Aleksandro Stulginskio universiteto arboretumas