Vilniaus universitetas

MENIU

Nuostatai ir struktūra

Vilniaus universiteto botanikos sodas yra Vilniaus universiteto kamieninis neakademinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Universiteto bendruomenės reikalų prorektoriui ir administraciškai — Universiteto kancleriui. Botanikos sodas steigiamas paslaugoms, užtikrinančioms Universiteto akademinių padalinių veiklą, teikti ir kitoms Universiteto funkcijoms atlikti.

Botanikos sodo veiklos tikslai:

  • dalyvauti valdant Universitetą ir formuojant jo politiką biologinio turto, miškų ir želdynų valdymo srityje;
  • plėtoti Botanikos sode Universiteto mokslo ir studijų bei kitus jo bendruomenės poreikius atliepiančią, efektyviai veikiančią, daugiafunkcinę materialinę bazę bei infrastruktūrą;
  • siekti, kad Botanikos sode būtų sukurta gerai funkcionuojanti ir visai Universiteto bendruomenei bei visuomenei prieinama kokybiškų, modernių paslaugų sistema;
  • užtikrinti, kad Botanikos sode būtų kaupiamos bei saugomos kokybiškos augalų kolekcijos, prieinamos tiek mokslo, tiek studijų, tiek edukaciniams, tiek ir kitiems viešiems visuomenės poreikiams tenkinti;
  • siekti kad Botanikos sodas savo veikla visapusiškai prisidėtų prie Universiteto teigiamo įvaizdžio formavimo ir autoriteto augimo tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

VU BOTANIKOS SODO NUOSTATAI

STRUKTŪRA

VU BOTANIKOS SODO SKYRIAI (5): 

AUGALŲ KOLEKCIJŲ SKYRIUS, KOORDINUOJANTIS 6 SPECIALISTŲ GRUPES

MOKSLO PROGRAMŲ SKYRIUS, KOORDINUOJANTIS BIOTECHNOLOGIJŲ IR GENETIKOS LABORATORIJĄ

KOMUNIKACIJOS IR PASLAUGŲ SKYRIUS 

VINGIO SKYRIUS

ADMINISTRAVIMO IR ŪKIO SKYRIUS

Administravimo ir ūkio skyriaus vadovas  Vytautas Kuzma, vytautas.kuzma@bs.vu.lt

  • Ūkio grupė
  • Techninė grupė

KONTAKTAI