Vilniaus universitetas

MENIU

Projektai

Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose pradėtas kurti 1974 m. pagal Paminklų restauravimo projektavimo instituto (vyr. architektė D. Juchnevičiūtė) parengtą projektą. Kelis dešimtmečius VU BS buvo mokslinių tyrimų ir VU GMF studentų mokymo baze. Bet tik XXI amžiuje botanikos sodas buvo atvertas lankytojams. Todėl nuolat yra gausinamos augalų kolekcijos pažintinei ir edukacinei veiklai, tvarkoma infrastruktūra lankytojų aktyviam poilsiui, sporto ir kultūros renginiams. VU BS užsakymu, finansiškai padedant Vilniaus savivaldybei, yra parengta Vilniaus universiteto botanikos sodo raidos programa. Ja remiantis rengiami ir įgyvendinami, siūlomi privatiems investuotojams ar paramos fondams įvairios apimties projektai.

Vilniaus universiteto botanikos sodo infrastruktūros objektų atnaujinimas didinant galimybes plėtoti švietėjišką ir kultūrinę veiklą. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Klimato kaitos poveikis vandens augalijos tvarumui upėse su Ranunculion bendrijomis (europinės svarbos buveinė 3260). Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos lėšomis.

Menininkai ir botanikos sodai – ugdymo inovacijų kūrimas ir plėtra (Artists and Botanical gardens - Creating and Developing Educational innovation / ABCDE). Projektas finansuojamas Erasmus+ programos fondo lėšomis. 

Botanikos sodai kaip dalis Europos kultūrinio paveldo. Projektas finansuojamas Erasmus+ programos fondo lėšomis.

Lietuvos botanikos sodų žinomumo didinimas e-rinkodaros priemonėmis. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Kairėnų dvaro ir parko atgaivinimo programa

Mikorizė miško atkūrimo efektyvumo didinimui

Infrastruktūros pritaikymas turizmo reikmėms

Japoniškas sodas VU Botanikos sode

Green Legacy Hiroshima

Universalaus ūkininkavimo modelio diegimas auginant perspektyvias tulpių rūšis ir veisles

Augalų gebančių skatinti savaiminius dirvožemio savivalos procesus ekspozicijos įrengimas

VU Botanikos sodo biologiškai skaidžių atliekų perdirbimo sistemos modernizavimas

Vilniaus universiteto ir Reikjaviko botanikos sodų apsikeitimas patirtimi organizuojant dvišalius vizitus, lauko dienas ir seminarą

Vilniaus m. savivaldybės finansuojamas savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosaugos švietimo programos projektas MEDŽIŲ PAVĖSYJE