Vilniaus universitetas

MENIU

Projektai

Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose pradėtas kurti 1974 metais pagal Paminklų restauravimo projektavimo instituto (vyr. architektė D. Juchnevičiūtė) parengtą projektą. Deja ne visi suplanuoti darbai buvo įgyvendinti ir VU BS netapo visapusišku botanikos sodu, kuriame derinamos mokslinės, pažintinės, mokomosios ir poilsinės funkcijos. Kelis dešimtmečius VU BS buvo mokslinių tyrimų ir VU GMF studentų mokymo baze. Tik XXI amžiuje botanikos sodas buvo atvertas lankytojams. Deja, gausių ir turtingų kolekcijų nepakanka visapusiškai pažintinei ir edukacinei veiklai, o tuo labiau poilsiui. Būtina labai įvairi infrastruktūra, galbūt, net privačių investuotojų sukurti objektai. Tad VU BS užsakymu, finansiškai padedant Vilniaus savivaldybei parengta Vilniaus universiteto botanikos sodo raidos programa. Juo remiantis rengiami ir įgyvendinami, siūlomi privatiems investuotojams ar paramos fondams įvairūs didesni ar mažesni projektai.

Vilniaus universiteto botanikos sodo infrastruktūros objektų atnaujinimas didinant galimybes plėtoti švietėjišką ir kultūrinę veiklą. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Klimato kaitos poveikis vandens augalijos tvarumui upėse su Ranunculion bendrijomis (europinės svarbos buveinė 3260). Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos lėšomis.

Botanikos sodai kaip dalis Europos kultūrinio paveldo. Projektas finansuojamas Erasmus+ programos fondo lėšomis.

Lietuvos botanikos sodų žinomumo didinimas e-rinkodaros priemonėmis. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Kairėnų dvaro ir parko atgaivinimo programa

Mikorizė miško atkūrimo efektyvumo didinimui

Infrastruktūros pritaikymas turizmo reikmėms

Japoniškas sodas VU Botanikos sode

Green Legacy Hiroshima

Universalaus ūkininkavimo modelio diegimas auginant perspektyvias tulpių rūšis ir veisles

Augalų gebančių skatinti savaiminius dirvožemio savivalos procesus ekspozicijos įrengimas

VU Botanikos sodo biologiškai skaidžių atliekų perdirbimo sistemos modernizavimas

Vilniaus universiteto ir Reikjaviko botanikos sodų apsikeitimas patirtimi organizuojant dvišalius vizitus, lauko dienas ir seminarą

Vilniaus m. savivaldybės finansuojamas savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosaugos švietimo programos projektas MEDŽIŲ PAVĖSYJE