Vilniaus universitetas

MENU

O nas

Główne kierunki działalności naukowej Ogrodu:

 •    Zbieranie genofondu I doświadczenia z roślinami ozdobnymi, zielnymi i drzewiastymi.
 •    Zbieranie genofondu I doświadczenia, wprowadzenie do kultury i wybór małych roślin owocowych.
 •     Badania mutagenności i niestabilności genetycznej roślin (jęczmieńia, fasoli i inych), zbieranie kolekcji genetycznych mutantów.
 •     Badania technologii mikro rozmnażania roślin in vitro.

W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wileńskiego 5 działów:

 • Dział do stosunków z publicznością.
 • Dział obsługi programów naukowych.
 • Dział Vingis (Zakretu). 
 • Dział zbiorów roślin. 
 • Dział gospodarki.

Zbiory roślin w działach:

 •   Dział Dendrologii - 2500 taksonów,
 •   Dział Kwiaciarstwa - 3200 taksonów,
 •   Dział Pomologiczny - 750 taksonów,
 •   Dział Genetyki Roślin - 500 taksonów,
 •   Dział Systematyki i Geografii roślin - 3000 taksonów,
 •   Pracownia badan fizjologicznych i biochemii Roślin - 100 taksonów (in vitro),
 •   Oranżerii – 700 taksonów.

Teren i jego położenie geograficzne:

 •  Ogród powierzchni 199 ha
 •  Szerokość geograficzna 54 ° 41 'długości 25 ° 14', wysokości 130-180 m npm.

Wirtualny spacer