Vilniaus universitetas

MENU

O nas

Główne kierunki działalności naukowej Ogrodu:

     * Zbieranie genofondu I doświadczenia z roślinami ozdobnymi, zielnymi i drzewiastymi.
     * Zbieranie genofondu I doświadczenia, wprowadzenie do kultury i wybór małych roślin owocowych.
     * Badania mutagenności i niestabilności genetycznej roślin (jęczmieńia, fasoli i inych), zbieranie kolekcji genetycznych mutantów.
     * Badania technologii mikro rozmnażania roślin in vitro.

Zbiory roślin w działach:

     * Dział Dendrologii - 2500 taksonów,
     * Dział Kwiaciarstwa - 3200 taksonów,
     * Dział Pomologiczny - 750 taksonów,
     * Dział Genetyki Roślin - 500 taksonów,
     * Dział Systematyki i Geografii roślin - 3000 taksonów,
     * Pracownia badan fizjologicznych i biochemii Roślin - 100 taksonów (in vitro),

     * Oranżerii – 700 taksonów.

Teren i jego położenie geograficzne:

     * Ogród powierzchni 199 ha
     * Szerokość geograficzna 54 ° 41 'długości 25 ° 14', wysokości 130-180 m npm.

Warunki klimatyczne:

     * Maksymalna temperatura + 35,4 ° C
     * Minimalna temperatura -37,2 ° C

Zwiedzanie:

Godziny otwarcia

Ceny biletów

Wirtualny spacer