Vilniaus universitetas

MENIU

ABCDE PROJEKTAS

„Project with multiple beneficiaries under the ERASMUS+ Programme” projektas

ARTISTS AND BOTANICAL GARDENS - CREATING AND DEVELOPING EDUCATIONAL INNOVATION

MENININKAI IR BOTANIKOS SODAI – UGDYMO INOVACIJŲ KŪRIMAS IR PLĖTRA

Apie projekto veiklas daugiau skaitykite ČIA.

Projekto Nr. 2020-1-IS01-KA227-SCH-082798 

Projekto vertė - 259.690 EUR

Projekto veiklų įgyvendinimo laikas: 2021.04.01 – 2023.03.01

Projekto tikslas – integruoti patyriminį mokymąsi, dalyvaujamąją pedagogiką ir meninius veiksmus Botanikos soduose, siekiant sukurti naujovišką mokomąją medžiagą pradinių klasių mokiniams. Kuriamas mokymų turinys apjungs kūrybiškumą ir nuodugnią gamtos pasaulio analizę bei suteiks mokytojams įrankius, padedančius padidinti mokinių įsitraukimą ir susidomėjimą gamtos mokslais.
Patirtinį mokymąsi Botanikos soduose panaudojus kaip pedagoginę priemonę, mokiniai labiau įsitraukia, atsiranda įvairesnių mokymosi galimybių ir estetiškumo. Todėl
projektas kurs dialogą tarp gamtos mokslų specialistų, menininkų ir mokytojų, kurie dirbs kūrybinėse dirbtuvėse su menininkais ir gamtos mokslininkais kurdami užduotis, pagrįstas JT tvarios plėtros tikslais. Projektas vyks trijų šalių botanikos soduose: Vilniaus universiteto botanikos sode (Lietuva), Reikjaviko botanikos sode (Islandija) ir  Nacionaliniame Airijos botanikos sode Dubline (Airija). 
Galutinis rezultatas bus projekto tinklalapis su 9 edukacinių veiklų planais (pamokomis), kurios bus sukurtos atsižvelgiant į JT tvarius vystymosi tikslus ir paaiškins numatomus mokymosi rezultatus. Trys iš edukacijų bus skirtos Vandens temai, trys – Biologinės įvairovės temai, ir trys – Dirvožemio temai. Sukurto edukacinio turinio planai skatins suprasti mūsų planetos gyvavimo ir žmonijos veiklų pusiausvyros poreikį, sieks didinti raštingumą dėl aplinkosaugos ir meilę gamtai, žadins dalyvių empatijai gamtai ir aplinkai. 

Projekto partneriai:

  • VILNIAUS UNIVERSITETAS  - Botanikos sodas (Lietuva)
  • STICHTING THE EUROPEAN REGIONAL COUNCIL OF INSEA (Nyderlandai)
  • LISTAHASKOLI ISLANDS (Islandija)
  • Laugarnesskóli (Islandija)
  • Grasagarður Reykjavíkur (Islandija)
  • Vilniaus Pavilnio progimnazija (Lietuva)
  • National Botanic Gardens of Ireland (Airija)
  • Scoil Mobhi (Airija)

2022 m. rugpjūtis, Reykjavikas (Islandija): kūrybinės specialistų ir pedagogų dirbtuvės (2022.08.06-11) ir konferencija "Dialogas tarp mokslo ir meno" (2022.08.12)

Projekte pagrindinis dėmesys yra skirtas trims temoms: vandeniui (Islandija), biologinei įvairovei (Lietuva) ir dirvožemiui (Airija). Ugdymo turinio ir metodikos parengimas čia sprendžiamas per vizualaus meno perspektyvą ir gamtos mokslų lavinimą. Kūrybinėse dirbtuvėse mokytojams suteikiama erdvė ir galimybės naudoti kitokius mokymo metodus bei dirbti botanikos soduose. Šie metodai kuriami eksperimentiniu būdu, kai mokslas sutinka meną. Įvairių sričių menininkai, botanikos sodų ekspertai ir mokytojai eksperimentuoja su įvairiomis priemonėmis bei ištekliais, kuria sąlygas, kurios padiktuoja iš anksto nenumatytą ugdymo procesą bei jo eigą. Dirbdant kartu ir komunikuojant atsiranda galimybė dalintis įvairiomis patirtimis, sukurti kūrybingus mokymo metodus.

Pirmosios kūrybinės dirbtuvės, kurių tema buvo VANDUO, vyko Reyjaviko botanikos sode, Islandijoje. Tokios kūrybinės dirbtuvės šių metų spalyje vyks Vilniaus universiteto botanikos sode, 2023 m. liepą – Dublino botanikos sode Airijoje.

VANDUO yra gyvybės pagrindas, taip pat labai svarbus socialiniam bei ekonominiam vyksmui, sveikoms ekosistemoms ir pačio žmogaus išlikimui. Švaraus vandens ištekliai yra būtina sąlyga mažinant pasaulinę ligų naštą, gerinant žmonių sveikatą, gerovę ir produktyvumą. Šiandien vanduo yra pagrindinis iššūkis žmonijai klimato kaitos kontekste, nes yra esminis ryšys tarp klimato sistemos, žmonių visuomenės ir aplinkos. Apie tai buvo diskutuota menininkų, mokslinininkų ir pedagogų darbo baigiamojoje konferencijoje “Dialogas tarp meno ir mokslo” Reykjavike.
Dirbtuvėse pedagogams įvairių šalių menininkai ir mokslininkai pasiūlė įvairius užsiėmimus, kurie galės būti taikomi ir pritaikomi darbui su mokiniais. Dalyvaujantys mokytojai dirbo ir komunikavo kartu su profesionalais ypatingoje botanikos sodo erdvėje, kuri sudarė sąlygas ir net paskatino improvizaciją, kūrybiškumą ir kritišką pedagoginį požiūrį. Čia dalyviai turėjo galimybę kurti naujus mokymosi būdus integruojant gamtos mokslus ir meninį ugdymą, teikti pirmenybę kūrybiškumui, kritiniam mąstymui ir bendram tyrinėjimui.
Į dirbtuves Islandijoje dirbti su pedagogais vyko menininkė Dovilė Dagienė, mokslininkas dr. Darius Ryliškis, projekto vadovė Lietuvoje Aida V. Dobkevičiūtė ir projekto partnerės Pavilnio progimnazijos mokytojos.

Nuotraukose: 1) VANDUO Islandijoje; 2) Lietuvos kūrybinės dirbtuvės tema "Vanduo" kartu su menininke Dovile Dagiene ir mokslininku dr. Dariumi Ryliškiu Reykjaviko botanikos sode; 3) VU BS Augalų skyriaus vadovas dr. darius Ryliškis veda užsiėmimą su pedagogais iš Islandijos; 4-6) Lietuvos grupės kūrybinės dirbtuvės tema "Vanduo"; 7) projekto ABCDE vadovė Ásthildur B. Jónsdóttir (dešinėje, Islandija) ir InSEA (International Society for Education Through Art) atstovė dr. Patsey Bodkin konferencijoje "Dialogas tarp mokslo ir meno"; 8) konferencijoje pranešimą "Incorporation of Nature and Art Projects in Vilnius University Botanical Garden Activities" skaitė VU BS Komunikacijos ir paslaugų skyriaus vadovė Aida V. Dobkevičiūtė; 9) projekto organizatoriai Reykjaviko, Vilniaus universiteto ir Dublino botanikos soduose: Björk Þorleifsdóttir (Islandija), Aida V. Dobkevičiūtė (Lietuva) ir Felicity Gaffney (Airija); 10) Pavilnio progimnazės mokytojų komanda; 11) kolegų iš Airijos kūrybinės dirbtuvės.

1)2)3)

4)5)6)

7)8)9)

 

10)11)12)

2021 m. spalio 17-20 d. įvyko pirmasis nenuotolinis projekto organizatorių ir projekto partnerių sąskrydis Reikjavike, Islandijoje. Posėdžiai dėl projekto įgyvendinimo vyko Reikjaviko Botanikos sode ir Savivaldybėje.

   

  

  

2022 M. PROJEKTO ABCDE KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS IR KONFERENCIJA VILNIUJE: BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ

Spalio 11–13 d. VU Botanikos sode šurmuliavo, dirbo ir kūrė mokslininkai, menininkai ir mokytojai iš Airijos, Lietuvos ir Islandijos. Čia vyko kūrybinės dirbtuvės biologinės įvairovės tema, - projekto „Menininkai ir botanikos sodai -  ugdymo inovacijų kūrimas ir plėtra“ (Artists and Botanical Gardens – Creating and Developing Educational Innovation, ABCDE), finansuojamas Erasmus+ fondo.  Kūrybinėse dirbtuvėse mokslas susitiko su menu. Įvairių sričių menininkai, botanikos sodų ekspertai, gamtos mokslų specialistai ir mokytojai eksperimentavo su įvairiomis priemonėmis bei ištekliais, kūrė sąlygas, kurios padiktavo iš anksto nenumatytą ugdymo procesą bei jo eigą.

Skirtingas dirbtuvių programas paruošė trys mokslininkų ir menininkų komandos: menininkė Greta Kardi ir dr. Darius Ryliškis (Lietuva), Menininkė Eileen Hutton ir mokslininkė Kate Flood (Airija), menininkė Þorgerður Ólafsdóttir ir botanikas Einar Þorleifsson (Islandija). Net 48 dalyviai, mokytojai iš Airijos, Lietuvos ir Islandijos mokyklų bei darželių, tris dienas mokėsi kartu su specialistais. Biologinės įvairovės tema VU Botanikos sodo Pomologinių kolekcijų grupės specialistai projekto dalyviams paruošė ypatingą rudens gėrybių, – šermukšnių, svarainių, aktinidijų, spanguolių, bruknių, vynuogių ir kt. –parodą ir degustaciją.

Kūrybinėse dirbtuvėse buvo siekiama integruoti patirtinį mokymąsi, dalyvaujamąją pedagogiką ir meninius veiksmus botanikos sodų erdvėse. Eksperimentuojant buvo kuriama naujoviška mokomoji medžiaga pradinių ir pagrindinių klasių mokiniams. Mokymų turinys apjungė kūrybiškumą ir nuodugnią gamtos pasaulio analizę ir suteikė mokytojams įrankius, padedančius padidinti mokinių įsitraukimą ir susidomėjimą gamtos mokslais. Patirtinį mokymąsi botanikos soduose panaudojus kaip pedagoginę priemonę, mokiniai labiau įsitraukia, atsiranda įvairesnių mokymosi galimybių ir estetikos. Todėl kūrybinėse dirbtuvėse buvo siekiama užmegzti dialogą tarp gamtos mokslų specialistų, menininkų ir mokytojų.

Spalio 14 d. kūrybinį ir edukacinį vyksmą sode užbaigėme tarptautine edukacinių erdvių konferencija „Biologinė įvairovė ir menas: mokyklų edukacinių erdvių galimybės“, kurią  organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Vilniaus universiteto botanikos sodu ir ABCDE projekto partneriais. Konferencijos tema – mokyklų edukacinių erdvių bei gamtinių meninės raiškos elementų kūrybinis pritaikymas, dalykinių jungčių paieška ir panaudojimas. Renginys sukvietė virš 120 mokytojų ir edukatorių iš įvairių Lietuvos ugdymo įstaigų.

Organizatorių vardu konferencijos dalyvius pasveikino Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro l. e. direktoriaus pareigas Gitana Viganauskienė ir VU Botanikos sodo Komunikacijos ir paslaugų skyriaus vadovė Aida V. Dobkevičiūtė.

Konferencijoje dalyviai susipažino su naujausiomis tendencijomis, idėjomis ir siūlymais, kaip kurti mokyklų edukacines erdves bei kokiais inovatyviais metodais skatinti vaikų kūrybiškumą ir gamtos pažinimą. Mokslininkas, edukologas, Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ direktorius dr. Sergejus Neifachas kartu su Leonu Kleniausku, darželio STEAM laboratorijos vadovu, pristatė savo sukauptas patirtis ir inovacijas. Tarptautinės organizacijos InSEA (The International Society for Education through Art) valdybos narė Dr. Patsey Bodkin pristatė draugijos veiklas ir patirtis.

Tarptautinio projekto ABCDE kūrybinių dirbtuvių ir jų rezultatų pritaikymu ugdyme pasidalino švietimo specialistai iš Islandijos, Airijos ir Lietuvos. O projekto ABCDE vadovė Ásthildur B. Jónsdóttir pristatė pirmuosius projekto rezultatus pranešime „Menininkai ir botanikos sodai – ugdymo inovacijų kūrimas ir plėtra“.

Apie augalų ir žmogaus ryšį papasakojo botanikė, VU Gyvybės mokslų centro Biomokslų instituto mokslininkė ir dėstytoja dr. Radvilė Rimgailė-Voicik. Kas yra fitografija ir kaip ji gali būti naudojama šiuolaikinės edukacijos procese supažindino menininkė, Vilniaus fotografijos meno centro vadovė Dovilė Dagienė.

Dalyviai iš 16 Lietuvos mokyklų ir darželių ne tik stebėjo konferenciją, bet ir pristatė savo patirtį bei idėjas stendiniuose pranešimuose. Juose atsispindėjo originalūs sumanymai ir praktinės patirtys, kaip vidaus ir lauko edukacines erdves padaryti naudingas ir patrauklias įvairaus amžiaus vaikams ir sėkmingai jas pritaikyti ugdymo procese. Dalyvių stendinius pranešimus pakomentavo Vilniaus miesto savivaldybės ekologė dr. Ona Motiejūnaitė.

Konferencijos pabaigoje buvo apdovanotos Mokyklų edukacinių erdvių 2022 metų konkurso nugalėtojos. Trims dešimtims mokyklų buvo įteiktos nugalėtojų lentelės ir dovanos. Dar penkios ugdymo įstaigos, kurios šiais metais nepateko tarp nugalėtojų, bet išsiskyrė originalumu, savitumu, taip pat buvo paminėtos ir apdovanotos.

NUOTRAUKŲ GALERIJA