Vilniaus universitetas

MENIU

Infrastruktūros pritaikymas turizmo reikmėms

       

Įgyvendintas projektas "Vilniaus universiteto Botanikos sodo infrastruktūros pritaikymas turizmo reikmėms"

Paramos sutarties Nr. BPD2004-ERPF-3.4.1.-04-06/0013/ParS-12500-1591

Bendra projekto vertė 7 272731.00 Lt
Paramos suma iš viso 6 545 458,00 Lt
iš jų: Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo parama - 4 906 475,32 Lt
Lietuvos Respublikos paramos lėšos - 1 638 982,68 Lt
Projekto trukmė 21 mėn (2006-12-01 - 2008-09-01)
Projekto tikslas buvo:
Sukurti VU Botanikos sode Kairėnuose patrauklų, šiuolaikišką  turizmo centrą išnaudojant turtingus gamtinius resursus, esamą infrastruktūrą bei paveldą, o taip pat sudaryti sąlygas privačiam verslui čia plėtoti turizmo paslaugas.
Projekto uždaviniai
•Rekonstruoti ir atnaujinti esamą VU Botanikos sodo infrastruktūrą pritaikant ją turizmo reikmėms.
•Visapusiškai išnaudoti turizmo tikslams turtingus vietinius gamtinius resursus, augalų kolekcijas bei paveldą.
•Parengti teritorijų planavimo dokumentus bei išplėtoti infrastruktūrinius tinklus būtinus  siekiant pritraukti privatų verslą į VU Botanikos sodą turizmo paslaugų plėtojimui.
•Skleisti informaciją apie projekto gerą praktiką.
•Propaguoti Lietuvos gamtinius objektus, tuo skatinant atvykstamąjį turizmą.
Projekto veiklos
Techninės dokumentacijos parengimas; viešųjų pirkimų konkursų organizavimas; personalo, atsakingo už projekto įgyvendinimą, samdymas; darbų organizavimas; teritorijų tvarkymo specialiųjų planų parengimas; VU Botanikos sodo esamų infrastruktūros objektų rekonstravimas, išplėtojimas ir naujų sukūrimas; komunikacijų pastatuose (šildymo, vėdinimo, elektros tiekimo, apsauginės bei gaisrinės signalizacijos, ryšių sistemos, vandentiekio ir nuotekų tinklus ir kita) įrengimas; informacinio centro patalpų įrengimas; lauko inžinerinius tinklų irengimas, aplinkos sutvarkymas; bendras projekto administravimas – valdymas;
Pasiekti projekto rezultatai
Įgyvendinus projektą: 1) parengtas Kairėnų dvaro sodybos (G239K), nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas, įgalinantis didžiulėje teritorijoje (170,5 ha) plėtoti naujus investicinius projektus pritraukiant šiems tikslams ir privatų verslą; 2) rekonstruoti trys pastatai (XIX a. architektūriniai paminklai), pritaikant juos lankytojų ir turizmo reikmėms: buvusi Kairėnų dvaro arklidė - pritaikyta „Lietuvos gamtos muziejaus“ reikmėms,

 


 

buvusioje vežiminėje – įrengtas viešas tualetas,

 


 

buvusio Kairėnų dvaro malūno du aukštai pritaikyti informaciniam centrui su biblioteka,

 


 

pirmajame aukšte, pritraukus privačias investicijas, kuriasi kavinė, iš viso projekto lėšomis sutvarkyta per 1466 m ² ploto šių pastatų patalpų; 3) sukurta nauja informacinė parko sistema su informaciniais stendais,

 


 

lentomis, rodyklėmis ir kt.;

 


 

4) įrengta nauja nuotekų surinkimo sistema (bendras linijų ilgis 770 m; 5) rekonstruota sodo tvora reprezentacinėje dalyje - 550 m ilgyje; 6)  sutvarkyta esama ir sukurta nauja trūkstama smulkioji sodo infrastruktūra (įrengta piknikų vieta, 2 pavėsinės,  vaikų žaidimo aikštelė, 12 poilsio vietų su lauko suolais, stalais ir šiukšliadėžėm, 34 parko suolai ir t.t.);

 

 

7) pagerintos esamų sodo kelių, dviejų parkavimo aikščių, takų dangos bendrame 9910  m ² plote;

 


 

8) suprojektuota ir įrengta pagrindinio įėjimo į sodą tako apšvietimo linija (su 10 šviestuvų) bendrame 247 m ilgyje; 9) kompleksiškai sutvarkyta sodo infrastruktūra 50 ha plote; 10) sukurtos 5 naujos darbo vietos; 11) pritraukti 4 smulkaus ir vidutinio verslo atstovai, kurie jau pradėjo veiklą ar rengia turizmo sferos paslaugų plėtros projektus; 12) jau baigiamojoje projekto įgyvendinimo stadijoje ženkliai padidėjo sodo lankytojų ir turistų skaičius, kuris artimiausiu metu planuojama išaugs iki 100 000 per metus.