Vilniaus universitetas

MENIU

Vilniaus universiteto ir Reikjaviko botanikos sodų apsikeitimas patirtimi organizuojant dvišalius vizitus, lauko dienas ir seminarą

Projekto įgyvendinimo terminai: 2017 m. rugpjūčio 1 d. – spalio 15 d.

Projekto finansavimo šaltiniai ir finansinis dydis: Projektas finansuojamas LR aplinkos ministerijos pagal 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ dvišalio bendradarbiavimo fondo „B“ priemonę veikloms įgyvendinti iš Biologinės įvairovės apsaugos, kraštovaizdžio tvarkymo ir išsaugojimo programos (programos kodas 01.032). Projekto finansinis dydis 24316,00 EUR.

Trumpas projekto veiklų aprašymas:
Vilniaus universiteto Botanikos sodas kartu su Reikjaviko Botanikos sodu 2017 m. rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais įgyvendino dvišalio bendradarbiavimo projektą, skirtą patirties pasidalinimui, vykdant biologinės įvairovės išsaugojimo veiklas bei susipažinimui su abiejų šalių šiam tikslui skirtomis priemonėmis, sistemomis, dalyvaujančiomis institucijomis, darbų organizavimu, kylančiomis problemomis ir pasiektais rezultatais. Įgyvendindami projektą, buvo organizuotos 2 darbuotojų grupės (kiekvieno partnerio po vieną grupę, susidedančią iš 7 atstovų), kurios apsikeitė darbiniais vizitais: VU Botanikos sodo darbuotojų grupė apsilankė Islandijoje; Reikjaviko Botanikos sodo darbuotojų grupė – Lietuvoje.
Lietuvos atstovai vizito Islandijoje metu buvo supažindinti su Reikjaviko Botanikos sodo veikla saugant retuosius, nykstančius augalus ex situ sąlygomis, sukauptomis kolekcijomis, bendradarbiavimu su kitais miesto savivaldybės padaliniais, miesto biologinės įvairovės išsaugojimo politika, Reikjavike ir šalyje keliamomis invazinių augalų (Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, Lupinus nootkatensis Donn ex Sims) problemomis, taikomomis kovos priemonėmis. Be to, buvo organizuotos išvykos (lauko dienos) vakarinėje Islandijos dalyje į keliolika objektų (saugomas teritorijas, įvairias institucijas ir jų bazes). Šių išvykų metu Lietuvos atstovai buvo supažindinti su: Miškų tyrimo stoties Mógilsá veikla, vykdant miškų atkūrimo darbus ir tyrimus smarkiai erozijos pažeistose kalvotose šalies vietovėse; Islandijos žemdirbystės universiteto (Hvanneyri) veikla ir patirtimi organizuojant greta esančių šlapviečių (saugomų pagal Ramsaro konvenciją) palaikymo bei priežiūros darbus, sukaupta bendradarbiavimo patirtimi su vietiniais ūkininkais; pastarojo universiteto sodininkystės mokyklos (filialo Hveragerði) patirtimi kaupiant ir saugant vietinės kilmės kultūrinių augalų genofondą, bei vykdomais stebėjimais vertinant besikeičiančių karštųjų versmių įtaką vietinei augalijai. Taip pat buvo susipažinta su vakarinėje šalies dalyje esančiame Snaefellsness pusiasalyje įkurto nacionalinio parko veikla, čia saugomomis augalų rūšimis, taikomomis priemonėmis, pasiektais rezultatais. Vizito metu buvo išklausyti trijų Islandijos institucijų atstovų parengti pranešimai apie vykdomas biologinės įvairovės išsaugojimo, buveinių atkūrimo veiklas.

Islandijos atstovų vizito Lietuvoje metu parteriai buvo supažindinti su VU Botanikos sodo veikla vykdant biologinės įvairovės išsaugojimo darbus, ex situ sąlygomis kaupiamomis ir saugomomis augalų kolekcijomis bei veiklomis, dalyvaujant vietinės kilmės nacionalinio augalų genofondo tyrimus, jo įvertinimo bei išsaugojimo darbus, atnaujinta šiems darbams skirta sodo infrastruktūra bei įranga. Partneriai taip pat dalyvavo VU Botanikos sode organizuotame tarptautiniame seminare (2017.09.21) – „Working together for plant conservation: chalenges, networking and capacity building“.

Pastarajame seminare iš viso dalyvavo per 50 specialistų, mokslo darbuotojų, vadybininkų dirbančių biologinės įvairovės išsaugojimo srityje. Be partnerių iš Islandijos seminare dar dalyvavo 6 atstovai iš Latvijos ir 39 keturių Lietuvos universitetų botanikos sodų darbuotojai.

Renginyje pristatyti 5 pranešimai bei organizuotos diskusijos dėl tarptautinio bendradarbiavimo galimybių biologinės įvairovės išsaugojimo projektuose bei bendrose veiklose. Išvykų (lauko dienų) Lietuvoje metu Islandijos partneriai buvo supažindinti su Dzūkijos nacionaliniu parku ir Čepkelių rezervatu bei čia vykdomomis aplinkosauginėmis veiklomis, Kauno VDU Botanikos sodo veiklomis vykdant biologinės įvairovės tyrimo bei saugojimo darbus, įskaitant ir įgyvendinto (2015-2016 m.) projekto skirto Pietvakarių Lietuvos botaninės įvairovės išsaugojimui – „Botanica Sudavica“ rezultatais.

Taip pat partneriai iš Islandijos aplankė Lietuvos pajūrį. Pastarosios išvykos metu dalyviai buvo supažindinti su Vilniaus universiteto Botanikos sodo kartu su Lietuvos gamtos fondu įgyvendinto (2015-2016 m.) trijų saugomų Lietuvoje augalų rūšių populiacijų gausos atstatymo Lietuvos pajūryje projekto rezultatais, susipažino su Kuršių nerijos nacionalinio parko vykdomomis aplinkosauginėmis veiklomis, kylančiomis problemomis (įskaitant invazinių rūšių keliamas problemas) bei VU ir Klaipėdos universitetų botanikos sodų planais gyvendinti LIFE programos projekto veiklas, vykdant Europoje saugomos augalų rūšies Linaria loeselii Schweigg. populiacijos atkūrimo darbus.
Islandijos partnerių vizito Lietuvoje pabaigoje buvo sutarta pradėtą bendradarbiavimą tęsti ateityje: tiek keičiantis patirtimi (įskaitant ir naujus vizitus), tiek organizuojant bendrus mokomuosius renginius, tiek vykdant biologinės įvairovės tyrimų bei išsaugojimo darbus ar įgyvendinant kitus bendrus projektus.