Vilniaus universitetas

MENIU

Mikorizė miško atkūrimo efektyvumo didinimui

PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA

Vilniaus universiteto Botanikos sodas 2010.01.12 -2012.12.31 įgyvendino projektą „MIKORIZĖ MIŠKO ATKŪRIMO EFEKTYVUMO DIDINIMUI“

Projektas įgyvendintas pagal 2007-2013 m. Kaimo plėtros programos priemonę „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“, antrąją veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo  žinių ir inovacinės praktikos sklaida“.  Projekto Nr. 1PM-PV-09-1-001461.


Projekto bendra vertė – 351503 Lt, iš jų paramos suma – 306391 Lt.


Projekto įgyvendinimo trukmė – 29 mėnesiai.  


Pagrindinis projekto tikslas – skleisti žinias apie inovatyvių  technologijų taikymo galimybes išauginant kokybiškus (mikorizuotus) sodmenis žemės ūkiui mažai tinkamų bei apleistų žemių apželdinimui, tuo didinant miško kultūrų kokybę bei padedant kurti konkurencingą ūkį ir gerinant gyvenimo kokybę kaime.


Įgyvendinant projektą: įrengtas parodomasis 0,1 ha ploto mikorizuotų sodmenų daigynas Vilniaus universiteto Botanikos sode (1 pav.), jame auginama 30000 mikorizuotų paprastosios pušies sodinukų numatytų, panaudoti, dviejų bandomųjų miško kultūrų sklypų (1,6 ir 3,0 ha) įveisimui

 

1 pav. Mikorizuotų sodmenų daigynas VU Botanikos sode

Dubravos eksperimentinėje-mokomojoje urėdijoje. Šie sodmenys yra atsparesni dirvožemio patogeniniams grybams, kurių neigiamas poveikis ypač stipriai pasireiškia naujose miško kultūrose, buvusiuose žemės ūkio naudmenų plotuose. Be to mikorizuoti sodmenys, t.y. užauginti substrate užkrėstame miško dirvožemiuose paplitusia ektomikorize, geriau įsisavina maistines dirvožemio medžiagas bei vandenį, todėl jų šaknų sistema vystosi sparčiau, jie greičiau auga. Tokių sodmenų naudojimas užtikrina sėkmingesnius miško kultūrų įveisimo buvusiose žemės ūkio naudmenose ir apleistose žemėse rezultatus. Tai akivaizdžiai demonstruoja pirmajame projekto įgyvendinimo etape  (Dubravos urėdijos, Ežerėlio girininkijos 53 kv.12 skl.) įveistų 400 vnt. mikorizuotų sodmenų augimo dinamika 2010 m. (žr. 2-3 pav.).

 

 

2-3 pav. 2010 m. pavasarį Dubravos urėdijos, Ežerėlio girininkijos 53 kv.12 skl. įveistos mikorizuotos paprastosios pušys


Siekiant supažindinti kuo platesnį ūkininkų, miško savininkų ir miško sodmenų augintojų ratą su šiuo inovatyviu sodmenų išauginimo ir panaudojimo metodu projekto įgyvendinimo metu  įvyko 6 seminarai ir 5 lauko dienos. 

Daugiau KPF projektų