Vilniaus universitetas

MENIU

Augalų kolekcijų skyrius

Skyriaus vadovas dr. Darius Ryliškis

AUGALŲ KOLEKCIJOS

Augalų kolekcijų skyriuje yra 6 grupės:

Dendrologinių kolekcijų grupė

Žolinių dekoratyvinių augalų kolekcijų grupė

Pomologinių kolekcijų grupė

Uždaro grunto augalų grupė

Lietuvos floros grupė

Natūralių ir indukuotų mutantų kolekcijų grupė

Skyriaus veiklos tikslai:

  • Šiuolaikiškos, kokybiškos, estetiškai vertingos ir Universiteto bei visuomenes poreikius atitinkančios gyvų augalų kolekcijos;
  • Augalų kolekcijų panaudojimas studijoms, švietimui, moksliniams tyrimams, biologinės įvairovės bei genetinių resursų išsaugojimui, o taip pat ir kitiems plačiosios visuomenės poreikiams (kultūriniams, rekreaciniams, turizmo plėtros) tenkinti.

Skyriaus uždaviniai:

  • Kaupti ir palaikyti kokybiškas, remiantis Sodo teisiniais aktais dokumentuotas, gyvų augalų kolekcijas;
  • Vykdyti augalų kolekcijų ir ekspozicijų priežiūrą bei optimalią jų plėtrą, siekiant visomis turimomis priemonėmis didinti augalų kolekcijų vertę, gerinant ekspozicijų estetinį vaizdą bei praktinį jų panaudojimą (mokslo, švietimo, kultūriniais ar kitais Sodui naudingais, jo misiją atitinkančiais tikslais);
  • Pagal kompetenciją dalyvauti mokslo, studijų, švietimo programose ir projektuose, atsižvelgiant į jų aktualumą Sodo vystomoms veiklos kryptims;
  • Vykdyti augalų kolekcijų pristatymo visuomenei veiklas (įskaitant, interviu, publikacijų ir informacinės medžiagos rengimą) ir pagal kompetenciją prisidėti inicijuojant, rengiant edukacines sodo programas bei dalyvauti jas įgyvendinant.