Vilniaus universitetas

MENIU

Natūralių ir indukuotų mutantų kolekcijų grupė

Natūralių ir indukuotų mutantų kolekcijų grupė

Natūralių ir indukuotų mutantų kolekcijų grupės objektai – miežių mutantai skirti moksliniams tyrimams, studijų procesui vykdyti bei eksperimentinei medžiagai rinkti.

Lauko bandymų skyrius (netrukus pervadintas į Augalų genetikos skyrių) įkurtas 1975 m. Augalų genetikos skyrius 2011 m. reorganizuotas į Augalų kolekcijų skyriaus Natūralių ir indukuotų mutantų kolekcijų grupę. Plačiau.

VU Botanikos sodo miežių mutantų genetinė kolekcija yra gausiausia indukuotų augalų mutantų kolekcija Lietuvoje. Šiuo metu genetinę miežio kolekciją sudaro 22 veislės (iš jų 15 lietuviškos), 155 viengubi mutantai ir genetinės linijos, 71 revertantas, 375 dvigubi ir trigubi mutantai bei selekcinė medžiaga.

DARBUOTOJAI IR KOLEKCIJOS

Virginija Vaitkūnienė – botaninių kolekcijų kuratorė (virginija.vaitkuniene@gf.vu.lt). Kuruojamos kolekcijos: