Vilniaus universitetas

MENIU

Komunikacijos ir paslaugų skyrius

KONTAKTAI: el.paštas hbu@bs.vu.lt; tel. (+370-5) 219 3139
 
Skyriaus vadovė Aida V. Dobkevičiūtė

Vyriausioji specialistė Alma Paliukėnienė – koordinuoja teikiamas paslaugas ir kasų veiklą;
Vyresnioji specialistė Rasa Ryliškienė – koordinuoja teikiamas edukacines veiklas ir paslaugas;
Vyresnioji specialistė Inga Raubaitė – koordinuoja veiklas Muziejuje, renginius ir parodas, leidybą;
Specialistė Radvilė Jūratė Tirilytė - koordinuoja Informacinį centrą ir paslaugų užsakymus;
Specialistai Gintarėlė Jurkevičienė, Nerijus L. Zakrys – teikia edukacines paslaugas, veda ekskursijas;
Daiva Krutulienė – edukatorė, teikia edukacines paslaugas, veda ekskursijas;
Kasininkai: Kristina Kozlovska,  Renata Rimšaitė, Natalija Sadkevič, Ariana Jankovienė. 
 
Komunikacijos ir paslaugų skyrius vykdo VU Botanikos sodo vidaus ir išorės komunikaciją, organizuoja ir koordinuoja teikiamas paslaugas, edukacines veiklas, renginius, koordinuoja Informacinio centro ir Muziejaus veiklas.
 
Skyriaus veiklos tikslai:
  • koordinuoti išorinę bei vidinę Botanikos sodo komunikaciją, organizuoti švietėjiškus, kultūros ir sporto, edukacinius renginius ir veiklas VU bendruomenei ir visuomenei, siekiant formuoti teigiamą Universiteto ir jo Botanikos sodo įvaizdį ir prisidėti prie Botanikos sodo reputacijos gerinimo;
  • plėtoti Universiteto bendruomenei ir visuomenei prieinamą Botanikos sodo teikiamų paslaugų sistemą ir paslaugų įvairovę.
Skyriaus veiklos uždaviniai:
  • užtikrinti, kad Skyriaus paslaugos Botanikos sodui, Universiteto bendruomenei ir visuomenei būtų teikiamos kokybiškai, tinkamai ir efektyviai;
  • formuoti teigiamą Botanikos sodo įvaizdį ir sistemingai prisidėti prie Universiteto reputacijos gerinimo;
  • užtikrinti aktualiausių Botanikos sodo veiklų, žinių ir pasiekimų sklaidą Universiteto bendruomenėje bei visuomenėje;
  • administruoti, organizuoti, koordinuoti ir plėsti Botanikos sodo teikiamas paslaugas;
  • užtikrinti Botanikos sode vykstančių švietėjiškų, kultūros ir sporto, edukacinių veiklų ir renginių įvairovę, kokybę ir sklaidą;
  • užtikrinti Botanikos sodo edukacinių paslaugų kokybę ir plėsti jų įvairovę;
  • koordinuoti Botanikos sode kuriamo informacinio turinio leidybą ir sklaidą;
  • pagal kompetenciją teikti komunikacijos, viešinimo, renginių organizavimo paslaugas ir konsultacijas kitiems Botanikos sodo padaliniams ir skyriams.

VU BOTANIKOS SODO KONTAKTAI
INFORMACIJA LANKYTOJAMS
TEIKIAMOS PASLAUGOS
EDUKACINĖS PASLAUGOS