Vilniaus universitetas

MENIU

Komunikacijos ir paslaugų skyrius

Skyriaus vadovė Aida V. Dobkevičiūtė

Vyriausioji specialistė (paslaugos) Alma Paliukėnienė 
Vyresnioji specialistė (komunikacija, Informacinio centro veikla) Lina Burbaitė
Vyresnioji specialistė (edukacinės veiklos ir paslaugos, programos) Rasa Ryliškienė
Vyresnioji specialistė (renginiai, parodos, Muziejaus veikla) Inga Raubaitė
Specialistai (edukacija) Gintarėlė Jurkevičienė, Nerijus L. Zakrys
Kasininkai: Kristina Kozlovska,  Renata Rimšaitė, Natalija Sadkevič, Natalija Šablinskienė
 
Komunikacijos ir paslaugų skyrius vykdo VU Botanikos sodo vidaus ir išorės komunikaciją, organizuoja ir koordinuoja teikiamas paslaugas, edukacines veiklas, renginius.
 
Skyrius:
• informuoja visuomenę apie VU Botanikos sodo tikslus, uždavinius ir vertybes;
• tobulina vidinės ir išorinės komunikacijos įrankius;
• didina visuomenės susidomėjimą VU Botanikos sodu ir juo patenkintų lankytojų skaičių;
• formuoja visuomenėje teigiamą VU Botanikos sodo įvaizdį;
• formuoja VU Botanikos sodo kaip pripažinto kompetencijų centro įvaizdį sodininkystės, augalų kolekcijų vadybos, augalų tyrimo, visuomenės švietimo srityse;
• didina VU Botanikos sodo teikiamų paslaugų valdymo efektyvumą ir, pagal galimybes, jų apimtis.
 
Daugiau informacijos apie sodo veiklą visuomenei