Vilniaus universitetas

MENIU

Kalendorius

BS LANKYMAS KARANTINO METU

2020-10-28 iki 2020-12-01

Remiantis LRV nutarimu Nr. 1159 „Dėl karantino kai kurių savivaldybių teritorijose paskelbimo“,

informuojame, kad VU Botanikos sode galioja bendros prevencijos ir 

VILNIAUS UNIVERSITETO BOTANIKOS SODO LANKYMO KARANTINO METU TAISYKLĖS

ŠIUO METU PASLAUGOS VU BOTANIKOS SODE IR ŽIRGYNE NETEIKIAMOS.

SODO DARBO LAIKAS

Lankantis sode būtina:

asmenims, vyresniems nei 6 metų, viešosiose vietose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Šis reikalavimas netaikomas:

·      asmenims, kai jie sportuoja;

·      aukšto meistriškumo sporto pratybose ar varžybose dalyvaujantiems aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir teisėjams;

·      atlikėjams renginių metu;

·      viešojo maitinimo įstaigose sėdint prie stalo ar baro, taip pat paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke;

·      neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį;

·      už gyvenamosios vietovės (miestų, miestelių, kaimų, viensėdžių, sodininkų bendrijų) ribų ir kai šalia nėra kitų asmenų 20 metrų spinduliu, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus).

Viešose vietose galima būti ne didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus), laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių, vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos reikalavimų.