Vilniaus universitetas

MENIU

Žirgynas

Žirgyne (Kairėnų g. 75, Vilnius) teikiamos paslaugos

Būtina išankstinė registracija el. paštu zirgynas@bs.vu.lt, tel. +370 68353344 darbo valandomis. Žirgyno paslaugos teikiamos tik darbo dienomis. Dėl jodinėjimo, fotosesijų rekomenduojame kreiptis ne vėliau kaip prieš savaitę.

VU BOTANIKOS SODO ŽIRGYNO VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA (ATSISIŲSTI) nustato darbo organizavimo tvarką Žirgyne, jo naudotojų teises ir pareigas, bendruosius žirgų laikymo ir priežiūros reikalavimus bei Žirgyno lankymo tvarką (patvirtinta 2021-11-22 įsakymu Nr.(1.1 E) 660000-DV-3). 

Žirgyne teikiamų paslaugų kainynas:

Paslauga Trukmė Kaina (su PVM)  
Žirgo gardo trumpalaikė nuoma 1 mėn. 133,10  
Trumpalaikė ponio ar žirgo nuoma (galintiems savarankiškai joti) 1 val. 24,20  
Jodinėjimas poniu ar žirgu su specialisto pagalba (ant kordo ar be jo) 1 val. 29,04  
Jodinėjimas poniu ar žirgu su specialisto pagalba: 4 kartai 1 mėn. 101,64  
Jodinėjimas poniu ar žirgu su specialisto pagalba: 8 kartai 1 mėn. 188,76  
Jodinėjimas poniu ar žirgu su specialisto pagalba: 12 kartų 1 mėn. 246,84  
Žirgo nuoma fotosesijai prižiūrint specialistui 1 val. 36,30  

Važinėjimo karieta/brička paslaugos laikinai neteikiamos.

JODINĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMO VILNIAUS UNIVERSITETO BOTANIKOS SODE TAISYKLĖS (ATSISIŲSTI)  (patvirtinta 2021-11-22 įsakymu Nr.(1.1 E) 660000-DV-2) nustato jodinėjimo Vilniaus universiteto Botanikos sodui priklausančiais žirgais paslaugos tvarką lankytojui/ams, kuris/ie prieš pirmąjį jodinėjimo užsiėmimą pasirašytinai privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis, Jodinėjimo instrukcija (1 priedas) ir pateikti pasirašytą Jodinėjimo užsiėmimuose dalyvaujančio lankytojo patvirtinimą (ATSISIŲSTI), Nepilnamečio kliento atstovo sutikimą (ATSISIŲSTI).

JODINĖJIMO INSTRUKCIJA

 1. Prieš pradėdamas jodinėti žirgu Klientas privalo:

1.1. dėvėti apsauginį  šalmą;

1.2. dėvėti  patogią avalynę  (padas turi  turėti pakulnę, būti neslidus);

1.3. dėvėti  apsauginę liemenę;

1.4. dėvėti  patogias  kelnes (nerekomenduojama slidaus, sintetinio audinio ar džinsai);

1.5. susirišti ilgus  plaukus.   

2. Klientas privalo žinoti, kad:

2.1. prie žirgo galima  prieiti  tik iš  kairės pusės, prie jo peties, ramiai ir netriukšmaujant. Einant aplinkui žirgą reiktų braukti ranka per jo kūną, kad žirgas jus jaustų ir matytų;

2.2. eiti prie žirgo reikia lėtai ir tik įsitikinus, kad jis Klientą mato bei prisileidžia;

2.3. reikia vengti staigių arba nedrąsių judesių, nuolat stebėti, kas vyksta jam, Klientui, už nugaros;

2.4. negalima apsivyti apie rankas ar pirštus virvės, kantaro, žąslų žiedo, nes žirgui staigiai traukiantis jie gali įstrigti;

2.5. vedant žirgą pavadį ar kordą reikia laikyti taip, kad būtų lengva jį paleisti. Reikia saugoti kojas, kad žirgas neužmintų;

2.6. prieš lipant ant žirgo privaloma patikrinti inventorių, pavyzdžiui: ar kamanos nesuplyšusios ir nesusisukusios, ar balnas gerai priveržtas, ar pobalnis nesusigarankščiavęs;

2.7. nulipant nuo žirgo privaloma ištraukti abi kojas iš balnakilpių;

2.8. jojant žirgu reikia stengtis išlaikyti pusiausvyrą ir leisti žirgui pajusti, kad esate už jį stipresnis;

2.9. jojant  manieže  ar  aikštelėje  būtina laikytis saugaus atstumo nuo  kitų žirgų, taip pat laikytis saugaus atstumo nuo kliūčių, aptvaro ar sienų;

2.10. labiau patyręs raitelis privalo praleisti mažiau patyrusį;

2.11. Klientui ar su juo į jodinėjimo užsiėmimus atvykusiems asmenims per aikštę ar maniežą pereiti galima tik įsitikinus, kad jie netrukdo jojantiems raiteliams;

2.12. jojant pro kliūtį ar per ją šokant privaloma įsitikinti, kad arti nėra kitų žirgų ar asmenų;

2.13. jojant privaloma saugotis, kad nebūtų kliudyti kiti asmenys;

2.14. privaloma klausyti jodinėjimo paslaugas teikiančio Vilniaus universiteto Botanikos sodo darbuotojo (toliau – Žirgyno darbuotojo (instruktoriaus, vadeliotojo) nurodymų  ir  juos  vykdyti, taip pat iš anksto su juo suderinti jojimo užduočių sudėtingumą.

3. Klientui draudžiama:

3.1. triukšmauti Žirgyne, jojimo aikštelėje ir manieže, bėgioti, rėkauti, mojuoti  rankomis ar  atlikti  kitus  staigius judesius prie žirgų;

3.2. joti  basomis ar  avint aukštakulnius;

3.3. be  atsakingo Žirgyno darbuotojo (atstovo) priežiūros atidaryti gardą ir eiti į jo vidų;

3.4. be  atsakingo Žirgyno darbuotojo (atstovo) priežiūros glostyti žirgą;

3.5. eiti  prie  žirgo  iš  užpakalinės pusės;

3.6. stovėti tarp žirgo ir kito objekto, jei atstumas mažesnis nei 2 m;

3.7.  žirgui ganantis eiti arčiau kaip 5 m iki jo, taip pat jį šerti ir (arba) glostyti;

3.8. šerti  žirgus;

3.9. naudoti  smurtą  prieš  žirgus;

3.10. atvykti į Žirgyną ir jojimo užsiėmimą apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių  medžiagų;

3.11. rūkyti Žirgyne.