Vilniaus universitetas

MENIU

Suoliukai, suoleliai

Vingyje

1. Reginos Siniūtės-Ayre atminimui. 1929-2002. 2003.

2. Bronės Kviklienės atminimui 1910-1996. 2003.

3. 2012. Dar be pavadinimo.

4. 2014. Mamos Jadvygos Krikštopaitienės atminimui, 1921-1994.

5. 2014. Lietuvos Respublikos Seimo nario Algio Strelčiūno suolelis.

6. Mūsų Tėveliui dr. Jonui Balsevičiui (1928-1996) – agronomui ir gamtosaugininkui. Dukros Rita ir Dalia. 2018. Rita Balsevičiūtė.

Kairėnuose

2003

1. Londono “Westerly Trust” fondo dovana. 2003 m.

2004

2. Ramunės Lukienės atminimui (1942-2002). 2004-06-12-inauguracija.

3. Marijos Kapačinskienės 87 – ojo gimtadienio proga. 2004-06-12-inauguracija.

4. Petronėlės ir Trudi atminimui. 2004-06-12-inauguracija.

5. Lietuvos knygnešių atminimui – ainiai. 2004-09-25-inauguracija.

6. Prof. Č. Kudabos atminimui – signatarai, geografai, mažvydiečiai. 2004--09-25-inauguracija.

7. Tarptautinės Soroptimisčių organizacijos Vilniaus Senamiesčio klubas. 2004-06- 5 - inauguracija

2005

Londono “Westerly Trust” fondas suolelius dovanojo visiems Lietuvos Botanikos sodams. VU BS jau padovanotas anksčiau.

8. Liudei, Rusnytei ir Žiedutei – seneliai 2005 m.

9. Žymiam Lietuvos geografui profesoriui Alfonsui Basalykui (1924-1986), Garliavos Jonučių vidurinė mokykla. 2005 m.

10. Rašytojui Kaziui Borutai 100-ųjų gimimo metinių proga (1905-2005). Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos Borutaičių draugija

11. Žymiam Lietuvos hidrologui Antanui Barisui (1933-1986). Garliavos Jonučių vidurinė mokykla, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, 2005 m.

12. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapija, 2005 m.

13. James ir Mary Butler atminimui. Paterson, New Jersey, JAV 2005 m.

14. In Memoriam Friedrich & Antonie Schweizer. Metai?????

2006

15. Sėskim ir paplepėkim. Dalia, Vita, Gabija, Danutė 2006 m.

16. Įžymiam botanikui, Lietuvos floros tyrinėtojui profesoriui Povilui Snarskiui (1889-1969), nuoširdžiai globojusiam studentus. Dėkingi mokiniai 2006 m.

17. Čia gera skaityti “Sodo spalvos”. 2006

2007

18. Mylimam Botanikos sodui. VU BS draugų klubas, 2007 m.

19. Krikščionių vienybės suolelis, 2007 m.

20. …dar pašviesiu berželiu, saulės spinduliu šiltu dar paglamonėsiu… kolegei Vidai Vaišnienei atminti, VU Botanikos sodo kolektyvas, 2007 m.

2009

21. Marijai Evai Alumbaugh (1999-2007) atminti. 2009 m.

22. British Chamber of Commerce, 10 years in Lithuania, 2009 m.

23. Istorikų profesorių Pranės ir Broniaus Dundulių 100 metų jubiliejui atminti – artimieji, kolegos. 2009 m.

24. Ramybės suolelis Jolai. Kaip čia laisvai jaučiasi siela !...ir gera klausytis šaltinėlio šnekos. 2007-2009 m.

2010

25. UAB Puumerkii penkerių veiklos metų dovana Vilniaus miestui ir miestiečiams. Suoliuko globėjas Vytautas V. Kuprys 2010 m.

26. UAB Puumerkii penkerių veiklos metų dovana Vilniaus miestui ir miestiečiams. Suoliuko globėjas Paulius Anulis, 2010 m.

27. UAB Puumerkii penkerių veiklos metų dovana Vilniaus miestui ir miestiečiams. Suoliuko globėjas Tadas Baltrušaitis, 2010 m.

28. UAB Puumerkii penkerių veiklos metų dovana Vilniaus miestui ir miestiečiams. Suoliuko globėja Lina Bedalienė. 2010 m.

29. UAB Puumerkii penkerių veiklos metų dovana Vilniaus miestui ir miestiečiams. Suoliuko globėja Laura Veisaitė 2010 m.

30. UAB Puumerkii penkerių veiklos metų dovana Vilniaus miestui ir miestiečiams. Suoliuko globėjas Tadas Budginas 2010 m.

31. UAB Puumerkii penkerių veiklos metų dovana Vilniaus miestui ir miestiečiams. Suoliuko globėjas Saulius Ališauskas 2010 m.

32. Šiuolaikinės mokyklos centrui. Baigėm… pasiilgsim…dvyliktokai, 2010.

33. Emilytės, Smiltutės ir Dominyko suoliukas, Ožiukams sėdėti griežtai draudžiama. 2010.

34. Urtės ir Beno Leveckių, 2010.

35. Mintimis su Arvydu Žygiu. Juk gyvenimas nuostabus, argi nepastebėjote…, 2010.

36. Salomėjos ir Miko, bei kitų pusbrolių ir pusseserių susitikimo vieta, 2010.

37. Artūras & Vaida. 2010.

2011

38-41. Gerų darbų diena 2011. ThermoFisher Scientific.

42. For Dagmar and Libor, your family and friends. 2011, R and R. Čekijos ambasados karo ataše – draugai iš Lietuvos.

43. Jaunystė svajoja, senatvė prisimena… Mamai Babai Probobutei Uošvienei EUGENIJAI 90-mečio proga, 2011.

44. 10 metų VOLVO Lietuva, 2001-2011.

45. Ilkos iš Suomijos dovana. Tegu mus jungia ne tik Baltijos vandenys, bet ir meilė gamtai. (Lentelė 2013 m.).

2012

46. Mamulei ir Tėveliui – Jadvygai ir Kaziui – atminti bei visiems, kurie juos pažino. 2012. (Auksė Meiduvienė)

47. Mūsų Gediminui – kai kojos pavargs, o siela ramybės ieškos… Reda, Aga, Joana, 2012 m. vasario 16 d. pastatytas 2011 rudenį, šventė -2012 m. žiemą. (Reda Griškaitė)

48. 105-ųjų gimimo metinių proga Veronikai Kviklienei (1906-2011) ir aistringam medžiotojui Vincentui Kvikliui (1907-2012). 2012. (Neringa Taminskienė)

49. Vanagų suolelis. 2012. (Rūta Vanagaitė)

50. This place belongs to the forever young family - Afrand & Sevda Dashdamirov. 2012. (Olga Krivoviazova).

51. Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas, 2012 spalis. (Teodora Dilkienė, Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas)

52+53. VU GMF Biochemijos ir biofizikos katedros 50-mečio suoleliai:

VU Biochemijos ir biofizikos katedros jubiliejui. 1962-2012. Biochemikai. (Vida Kirvelienė, VU Biochemijos ir molekulinės biologijos katedra)

VU Biochemijos ir biofizikos katedros jubiliejui. 1962-2012. Biofizikai. (Osvaldas Rukšėnas, VU Neurobiologijos ir biofizikos katedra)

2013

54. Benedikto JUODKOS jubiliejui. VU biochemikai. 2013. (Vida Kirvelienė, VU Biochemijos ir molekulinės biologijos katedra)

55. Lietuvos miško savininkų asociacijos 20-mečio proga. 2013 m. balandis. (Neringa Šidlauskaitė, Lietuvos miško savininkų asociacija)

56. Violetos ir Vytauto Martinkų jubiliejui, 2013, bičiuliai (Violeta ir Vytautas Martinkai)

57. Miškininko esperantininko Juozo Lazausko iš Prienų 110-osioms gimimo metinėms. (Ramutė Aželionienė)

58. Mokslininkams Zofijai ir Vytautui Butkams – šilauogių ir spanguolių auginimo Lietuvoje pradininkams. (Auksė Meiduvienė)

59. Elzės ir Herkaus krikštynos 2013. Stabtelėk su savo vaiku – kai kiti aplink šitaip skuba…(Jolita Šerkšnaitė)

60. Lik!… Tik lašelis – vienas, kitas, mėlynas, žalias – ritasi, ritas… Lik!… Eduardas Mieželaitis. 2013.(Elena Mieželaitienė)

61. Habil. Dr. Eugenijai Šimkūnaitei – įžymiai XX a. vaistinių augalų tyrinėtojai ir propaguotojai, liaudies medicinos žinovei. E. Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondas. 2013. (Birutė Karnickienė, E. Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondas)

62. Naujai susikūrusiai šeimai Vytui ir Erikai Gražiams 2013-08-23. Andrius ir Marina Klevai.

63. Violetai. Mielai draugei jubiliejaus proga. Bičiuliai, 2013. (Irena Noreikienė)

64. May this place be your refuge in good times and ir bad… Kristina and Luc, 14th September, 2013. (Ona Budaitė)

65. Virginijai, kuri mylėjo ir puoselėjo gėles, dieviškai skaniai gamino bei visur gėrį dalino. (Lauras Gaisrys)

2014

66. Irenai Avižonienei, VU docentei, 2014. (Ilona Bičkuvienė).

67. Dr. Ramunei S. Bandžiulienei – Mylimai mamai ir močiutei – dukra su šeima, Kolegei – VU Botanikos sodo darbuotojai, 2014. (Gintarė Narušaitė).

68. Zinutės, Danutos ir Emilijos – tikrų draugių suolelis, 2014. (Emilija Zibrova).

69. Nordea lizingas, 15 metų Lietuvoje, 2014. (Nordea lizingas, Valentina Borovik).

70. “Geri žmonės teisingai auklėdami vaikus keičia pasaulį”, Baltučių šeima, 2014. (Izolda Baltutė).

71. sigutiskristute15, 2014 rugpjūčio 14. (Sigitas Ryliškis).

VU Gamtos mokslų fakulteto alėjoje

72. IX biofizikų bakalaurų laida – Andrius, Giedrė, Ignas, Laura, Miglė, Remigijus, Ugnė, Vykinta ir Žygimantas, 2014. (Laura Norkutė)

73.VU Gamtos mokslų fakulteto MIKROBIOLOGIJOS IR BIOTECHNOLOGIJOS KATEDRAI, įkurtai kaip Augalų fiziologijos ir mikrobiologijos katedra – 75 metai
(1939-2014) (Lilija Kalėdienė)

74. Už augalus ir botanikus – VU Gamtos mokslų fakulteto prof. J.R. NAUJALIS, Lietuvos MA tikrasis narys, 1994-2004 m. VU GMF dekanas. (Jonas Naujalis)

75. VU Zoologijos katedros docentui Augustinui Mačioniui (1906-2002) VU Zoologai, 2014. (Rimantas Rakauskas)

76. Prof. Antanas ŽVIRONAS (1899.10.30-1954.10.06). 1944-1945 m. VU Matematikos ir Gamtos fakulteto PERTVARKYMO KOMISIJOS PIRMININKAS ir trijų būsimųjų fakultetų – Gamtos, Chemijos, Fizikos ir Matematikos dekanas, 2014. (Dobilas Kirvelis)

77. Prof. Dobilas KIRVELIS 1989-1994 m. VU Gamtos mokslų fakulteto dekanas, 2014
(Dobilas Kirvelis)

78. Happy birthday dear STEEN TRONDJEM NIELSEN! 21 st of November – it’s a fantastic day! (Danielė Gudynienė)

79. Gimiau iš noro mylėt ir sveikinti Tave. Su gimtadienio švente. Eglė, 2014. (Eglė Vaičiulytė)

80. dr. Dariaus Barono suolelis. Iš mažos gilės didelis ąžuolas išauga. 2014-09-30. (Jovita Baronienė)

2015

81. Šeima – tai jausmas. Vaitiekūnų šeima. 2015-05-09. (Andrius Vaitiekūnas).

82. Šeima – vienas iš gamtos šedevrų. Šarūnui Kliokiui nuo pačių brangiausių. 2015-05-23. (Monika ir Marius Kliokiai).

83. “Aš jus visus myliu” Baba Vladislava. 2015-06-06. (Reda Bagušinskienė).

84. Jonas Zokas, 1924-2015. Germany-England- Isle of Man, Back in his beloved Lithuania. 2015-05-23. (Giedrius Smuilaitis).

85. Ilgametei VU GMF dėstytojai Bronei Usinienei 90-mečio proga. Dalia ir Dalius Baltrūnai, Liuda ir Kazimieras Razmai, Marytė ir Kazys Poškos. 2015-06-27 (Dalia Baltrūnienė).

86. Žolėje, danguje, o gal po vandeniu? Širdyje, delne ar ant lūpų kampučio.. Kur slepiasi laimė? Mūsų šeima – mūsų laimė. Maknevičių šeima. 2015-08-28. (Aušra-Lauciūtė-Maknevičienė).

87. Zita ir Vytautas Andriuliai – keturiasdešimt penkeri metai kartu. MCMLXXXVI. 2015-09-17. (Algė Andriulytė).

88. Liepa, prisėsk čia kasmet. 2015, ruduo. (Ona Deutsch).

89. Ievutei, svajojančiai pamatyti Undinėlę. Močiutė ir bočelis. 2015 lapkritis (Marija Virketienė).

90. „Ūpo” suolelis. 2015. (Agentūra „Ūpas”).

2016

91. Fam. VEVELSTAD Benk. Til Erlend-Mitt livs kjaerlighet. 2016-03-18. (norvegų k.).

92. Sostas tėra suolas, aptrauktas aksomu. Napoleonas Bonapartas. Advokatų kontora METIDA, est.1991., 2016 m.

93. Nes niekada man meilės nebus per daug… Zenobijos ir Henriko 40-ųjų tuoktuvių proga nuo vaikų Viktorijos ir Danieliaus. 2016-05-22.

94. Mylėkite vienas kitą ir būsite laimingi. Viskas tiesiog labai paprasta. Daliai ir Rimantui. 2016-06-08.

95. Suoliukas tampa MAGIŠKA vieta, kai sėdi su draugais. Lauta+Draugai꞊♥. 2016-06-27.

96. VU GMF ilgamečiam docentui Jurgiui Stašaičiui 80-mečio proga. Šeima. 2016-08-05.

97. Ravinder Sehgal. Kas jis? Kuris skraido su paukščiais po visą pasaulį, bet vis sugrįžta į savo mylimą Lietuvą, mamos gimtąją šalį… Ravinder, our dearest son, brother and uncle, we wish you a very Happy 50th Birthday. Your loving global family/Tave mylinti šeima, išsisklaidžiusi po visa pasaulį. 2016-08-17.

98. Mariaus Kaziliūno „Mėnulio” suoliukas. Roberta. 2016-07-29.

99. Mylimiausiai žmonai ir brangiausiai mamai, kuri amžinai liks mūsų širdyse. 2016-08-26.

100. Rūtai Jarašūnienei, nepaprastam žmogui, puikiai gydytojai atminti. Suoliukas pastatytas draugų iniciatyva. 2016 m. ruduo.

2017

101 (1). SPEKTRAMED medicinos įranga nuo 1992. Magnolijų slėnis dovanotas gydytojo, mecenato, įmonės įkūrėjo ir generalinio direktoriaus JONO ŽIBURKAUS. UAB “Spektramed” veiklos 25-mečio proga. 2017-03-16. Goda Gasiūnaitė.

102 (2). Ant šio suoliuko mėgsta svajoti Martyna Civilkienė (Baltrūnaitė). 2017 m. pavasaris. Jurga Kontutienė, 2017-04-23.

103 (3). Prisėskǃ Pakalbėkime apie TAVO svajonių namus. CAPITAL CENTRAS komanda. 2017. Ugnė Ivaškevičienė. 2017-05-05.

104 (4). Daliai ir Lukui. Gyvenimas toks gražus, kokį susikuriate. Mama, VU profesorė Rūta. 2017-06-17. Rūta Dubakienė.

105 (5). Rasos ir Edmundo Jakilaičių šeimai. Močiutė Irena, 2017. Irena Ceinoriūtė, 2017-05-28.

106 (6). Tūkstančio mylių kelionė prasideda mažu žingsneliu, tačiau kartais reikia drąsos atlikti šuolį. Mobili prekyba, 15 metų, 2017. Aušra Bindariūtė, 2017-06-04.

107 (7). Adelės ir Eugenijaus jaukioms pasivaikščiojimų akimirkoms, 2017 m. birželis.
Dovilė Jonavičienė.

108 (8). Janinos suolelis ramiam poilsiui ir šviesioms svajonėms. 2017-06-23. Kęstutis Vingelis.

109 (9). Lukui-Vasariui – Niujorkiečiui. Seneliai, 2017. Marija Virketienė.

110 (10). Kiškeliui, kuris mėgo stebėti gamtos grožį. Šeima ir artimieji. 2017. Nadežda Kiškienė. 2017-08-15.

111 (11). Юрику, философу от природы и науки. Семья и близкие. 2017. Nadežda Kiškienė. 2017-08-15.

112 (12). VU Matematikos ir informatikos institutas – VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas, 2017. Snieguolė Meškauskienė, 2017-09-04.

113 (13). ...

114 (14). Ir gėlės gražiau žydės, jei šalia draugai sėdės. Vilniaus pagyvenusių žmonių asociacija. 2017. Vladislava Maleckienė.

115 (15). Елене Подкопаевой. "Мы в праве лететь туда, куда хотим и бытъ такими, какими мы созданы". Ричард Бах. 2017. Liucija Skalskaja.
116 (16). Gyvenimas be darbo tiek vertas, kiek rėmai be paveikslo. Pjeras Vėberis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisėjui, įnešusiam žymų indėlį kuriant teisinę valstybę Jonui-Algirdui Riepšiui 80-čio proga. Artimieji ir bendradarbiai, 2017-10-10. Vilma Salanauskienė.

117 (17). Prof. Izoldai gražios sukakties proga VU botanikos sodo kolektyvas, 2017 m. spalis. Irena Noreikienė.

2018

118 (1). Katulių suolelis. Mylimiems Linai ir Andriui Gumbiams jubiliejų proga. Dalia ir Linas, 2018. Dalia Markūnienė.
119 (2). Švarios ateities suoliukas. UAB “VAATS” nuo UAB “Energesman”, 2018. UAB Energesman, Justina Ripinskaitė.
120 (3). Ačiū Tau, mielasis…Tavo mergytė, 2018. Vilma Kropa.
121 (4). Susitikti, prisiminti, pasvajoti… Tiškevičių suolelis, 2018. Gemas Kupčiūnas.
122 (5). Prof. Osvaldas Rukšėnas Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto dekanas 2011-2016 m. 2018. Osvaldas Rukšėnas.
123 (6). Happy birthday, Stein Ove. SuperOffice family, 2018.06.21. UAB SuperOffice, Vilma Raišienė.  
124 (7). Gerbiamam genetikos profesoriui, emeritui Vytautui Petrui Rančeliui VU GMC BMI BGK, LBD ir Botanikos sodas. 2018. VU GMC BMI BGK, Veronika Dedonytė.
125 (8). Gerų minčių suolelis. Sakalui nuo krikštatėvių. 2018. Erika Viltrakienė.
126 (9). Kolegei Vidai gražios sukakties proga VU Botanikos sodo kolektyvas. VU BS, Irena Noreikienė.
127 (10). 5:0. Robertas Skalskis.
128 (11). Juliaus Nemunio suoliukas, atitinkantis visas EN normas. 2018. Orlen Lietuva, Svetlana Kiseliova.
129 (12). Mindaugo Naviko suoliukas “Ventukai, Ventukai keliauja su daina…”. 2018. Orlen Lietuva, Svetlana Kiseliova.
130 (13). Orai – gamtos kalba, kas įsiklauso – tas laimi. Meteorologas, klimatologas doc. dr. Vaclovas Ščemeliovas. 2018. Andrejus Ščemeliovas.
131 (14). Mėgautis mylimu darbu yra laimė. UAB “Amirtekas” 15-ojo gimtadienio proga. 2018. UAB “Amirtekas”, Irina Miliut.
132 (15). Valerijai, Kęstučiui ir visiems seneliams, kurių dėka pasaulis tampa mielesnis. Vaikai ir vaikaičiai. 2018. Monika Skerytė-Kazlauskienė.

2019

133 (1).  Irenos ir Antano Belickų 70-ties vasarų suolelis. 2019. Gedvidas Belickas. Obelų kalnas.

134 (2). Akad. prof. habil. dr. Vytautui Juodkaziui Lietuvos geologų bendruomenė. 2019. Laura Gedminienė, Lietuvos geologų sąjunga.  GMF alėjos tęsinys palei tvenkinį, „Akmenynas“.

135 (3). Prof. habil. dr. Juozui  Paškevičiui Lietuvos geologų bendruomenė. 2019. Laura Gedminienė, Lietuvos geologų sąjunga.  GMF alėjos tęsinys palei tvenkinį, „Akmenynas“.

136 (4). Disidento, politinio kalinio, geologijos mokslų daktaro, docento Vytauto Skuodžio atminimui. 2019. Jonas Valenčius, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo, aukų rėmimo ir atminimo įamžinimo fondas.   GMF alėjos tęsinys palei tvenkinį, „Akmenynas“.

137 (5). Algimantas Juozas Matukas – visada su Jumis.  2019. Lina Ališauskienė. Alyvų kalnas.

138 (6).  Prof. Gražinai Slapšytei VU GMC BMI Botanikos ir genetikos katedra, 2019. VU GMC BMI BGK, Veronika Dedonytė. GMF alėjos tęsinys prie tvenkinio (už parko, pietinėje pusėje).

139 (7).  Žymiam Lietuvos energetikos ekspertui Martynui Nagevičiui. 2019. Eglė Nagevičienė. Alėja tarp rožyno ir tvenkinio.

140 (8).  „After all this time? Always“. 2019-08-06. Paulius Braška. Alyvų kalnas, R. pusė.

141 (9). Stepo ir Antaninos Mikolaičių atminimui. Vaikai ir vaikaičiai. 2019.  Stefanija Teresė Senulienė. VU 400-mečio ąžuolyno Š. pusė.

142 (10). ...Vincentui Versockui. 2019.  Giedrius Smuilaitis. Tvenkinys prie Žaliojo pastato, Š.  pusė.

 2020

143 (1). Tai gražiai lingavo girios, uogų ir gegučių pilnos, Tai gražiai saulutė leidos atilsėlį nešdama. Minint Aleksandro 50-ųjų metų jubiliejų. 2019–01–11. Alessandro Barelli.

144 (2). Dominykui, kuris šiame sode vedė – nuo Brigitos, kuri pasakė Taip. 2020-08-03. Brigita Stelmokė.

145 (3). Vilniaus universiteto Rektoriui (1958–1990), matematikui, profesoriui, akademikui Jonui Kubiliui (1921-2011) atminti. 2020. Vilniaus universiteto Profesorių emeritų klubas.

146 (4). Rapolui Liužinui, Aplinkosaugos veteranui, nepailstančiam Lietuvos gražintojui, ilgamečiam VšĮ “Grunto valymo technologijos” vadovui GVT kolektyvas. 2020.  VšĮ “Grunto valymo technologijos”,  

147 (5). Gamtininkui, žvejui, medžiotojui Laimučiui Budriui atminti. Bičiuliai, bendraminčiai, bendražygiai. 2020. Edvardas Meidus.

148 (6). Geriausias laikas – Čia ir Dabar. 2020. Šarūnas Stulga.

 149 (7). Tautvydas Kuzavas (2014-–09–28). Jis vaikšto žvaigždėmis jau, ant mėnulio supas, Šypsos mums iš aukštai… tiek meilės palikęs. 2020. Vilija Kuzavienė.

150 (8). Habil. Dr. Valentinai Karatajūtei-Talimaa. Lietuvos geologų bendruomenė. 2020. Vaida Šeirienė.

151(9). Dr. Vytautui Narbutui. Lietuvos geologų bendruomenė. 2020. Vaida Šeirienė.

Spauda apie BS Suolelius

B. Jundulaitė. Dovanoti suolelį Botanikos sodui – graži ir prasminga tradicija // Sodo spalvos. 2003. Nr.11.

A. Vasiliauskienė. Profesorių Dundulių vardas įamžintas Kairėnuose // Lietuvos aidas. 2010-07-07. Nr. 155, 156, 157.

Botanikos sode – vardiniai suoleliai // Vilniaus diena. 2010-10-09, taip pat www.diena.lt; www.dienosnaujienos.lt

S. Žilinskaitė. Apie gražią 10 metų tradiciją VU Botanikos sode – suolelių dovanojimą // www. Botanikos-sodas.vu.lt. Botanikos sodas nuo A iki Z. Suoleliai, suoliukai.

J. Kučinskaitė. Vilnių ištraukti iš stingdančios pilkumos gali tik patys miestiečiai. Užkrečiama iniciatyva // Veidas. 2013- 05-13, Nr. 20, p. 36-40.

V. Grigaliūnaitė. Kairėnų botanikos sode –paskutinei tikrajai Lietuvos žiniuonei Eugenijai Šimkūnaitei skirtas paminklinis suolelis // http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kairenu-botanikos-sode-paskutinei-tikrajai-
2013-08-09.

VU Botanikos sode pristatytas mokslas Gamtos mokslų fakultete. BS buvo oficialiai atidaryta GMF alėja, kurioje jau pradėti statyti vardiniai suoliukai (6).
// www.vu.lt/naujienos/2014-10-09.