Vilniaus universitetas

MENIU

Naujienos

REKTORIAUS JONO KUBILIAUS ATMINIMUI PASODINTAS ĄŽUOLIUKAS VU BOTANIKOS SODE KAIRĖNUOSE

Vilniaus universiteto Profesorių emeritų klubo nariai jau balandį pradėjo ciklą renginių, skirtų prisiminti ir pagerbti ilgametį VU rektorių (1958–1990) Joną Kubilių, kurio šimtmetį šiais metais minės ne tik Vilniaus universitetas. Šia proga rektoriaus atminimui VU Botanikos sode Kairėnuose buvo pasodintas paprastasis ąžuolas (Quercus robur L.), kuris augs ir keros tarp ąžuolų, pasodintų 1999 m. VU rektoriaus (1990-2000) prof. habil. dr. Rolando Pavilionio ir  2011 m. VU rektoriaus (2002–2012) prof. habil. dr. Benedikto Juodkos.

Nuotraukose: 1–9) 2021 m. ąžuoliuko rektoriui J. Kubiliui sodinimo ceremonija: medelį sodino VU rektorius profesorius R. Petrauskas, rektoriaus J. Kubiliaus duktė docentė dr. Birutė Petrauskienė, sūnus profesorius Kęstutis Kubilius bei rektoriaus vaikaitis, VU Botanikos sodo direktorius dr. Audrius Skridaila; 10–11) 1999 m. minint VU įkūrimo 420-ąsias metines  VU Botanikos sode Kairėnuose VU Senato nariai pasodino liepas, o rektorius (1990–2000) profesorius habilituotas dr. Rolandas Pavilionis – ąžuolą;  12–14) 2011 m. VU rektorius (2002–2012) profesorius habilituotas dr. Benediktas Juodka VU Botanikos sode Kairėnuose pasodino ąžuolą. 

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

10) 11)

12) 13) 14)

Akademikas Jonas Kubilius – žymus Lietuvos mokslininkas, ilgametis Vilniaus universiteto rektorius, savo darbais plačiai žinomas pasaulyje. Jis buvo tikimybių teorijos ir skaičių teorijos mokyklos Lietuvoje kūrėjas ir vadovas, įnešęs didžiulį indėlį į Lietuvos mokslą.

J. Kubilius gimė 1921 m. liepos 27 d.  Fermose, dab. Eržvilko seniūnijoje Jurbarko rajone. 1935 m. jis baigė Eržvilko progimnaziją, 1940 m. – Raseinių gimnaziją, o 1946 m. – Vilniaus universitete matematiką. 1958 m. prof. J. Kubilius buvo paskirtas Vilniaus universiteto rektoriumi ir buvo juo iki 1991 m. Ilgamečio rektoriaus įžvalgos ir sprendimai lėmė ne tik šalies mokslo raidą ir Vilniaus universiteto pažangą, bet ir išsaugojo Alma Mater lietuviškumą bei tradicijas. Iškovotas Maskvoje leidimas minėti Vilniaus universiteto 400 metų sukaktį ir šiandien prisimenamas kaip lietuvių tautos šventė. Taip pat J. Kubiliaus pastangomis buvo suremontuoti ir išpuošti senieji universiteto rūmai, pradėta naujo universiteto miestelio Saulėtekyje statyba, atgauta ir restauruota Šv. Jonų bažnyčia, VU Botanikos sodas perkeltas į 191,5 ha teritoriją Kairėnuose.

Praėjusią savaitę rektoriaus atminimui pasodintas ąžuolas yra ne vienintelis akademiko nuopelnus įamžinantis akcentas botanikos sode Kairėnuose. 2020 m. VU profesorių–emeritų klubo iniciatyva čia buvo pastatytas rektoriaus atminimą liudijantis tradicinis suolelis.

Ąžuoliuką sodinti susirinko profesoriai–emeritai, rektoriaus Jono Kubiliaus bendražygiai, jo vaikai bei vaikaičiai, kurie po sodinimo ceremonijos dalinosi prisiminimais apie asmeninį ir akademinį rektoriaus gyvenimą, jo būdą ir įtaką universiteto bendruomenei.

Nuotraukose: 1 ir 3) susirinkusius pasveikino Vilniaus universiteto profesorių emeritų klubo Prezidentas, profesorius emeritas, habilituotas dr. Vygintas Bronius Pšibilskis; 2) apie J. Kubiliaus nuopelnus Vilniaus universitetui kalbėjo VU rektorius profesorius R. Petrauskas; 4) prisiminimais dalinosi profesorius emeritas, habilituotas dr. Juozas Vidmantis Vaitkus (rektoriumi būnant J. Kubiliui - buvęs mokslo reikalų prorektorius); 5) kalbėjo medicinos fakulteto prodekanas docentas dr. Aleksas Pikturna (rektorato darbuotojas); 6) pasisakė profesorius emeritas habilituotas dr. Eugenijus Manstavičius (rektorius doktorantas, anuo metu aspirantas); 7) kalbėjo docentas dr. Gintautas Misevičius (rektoriaus doktorantas, anuo metu aspirantas); 8)  asmeniniais prisiminimais dalinosi rektoriaus J. Kubiliaus duktė docentė dr. Birutė Petrauskienė.

1) 2)

3) 4) 5)

6) 7) 8)