Vilniaus universitetas

MENIU

Augalų kolekcijos

AUGALŲ KOLEKCIJŲ NUOTRAUKŲ GALERIJA

Edukacinės kolekcijos skirtos visuomenės, mokinių ir studentų pažintiniams, mokomiesiems poreikiams tenkinti tiek savarankiškam, tiek grupiniam mokymui:

Augalų gyvenimo formų ir morfotipų įvairovės (kuriama). Tai augalų kolekcija, atspindinti lapų morfologijos (lapų formos, jų paviršius, spalva, gyslotumas), stiebų (įprasti ir pakitę), žiedų ir vaisių (žiedo bei žiedyno formos, spalva, aromatas; atsidarantys, uždarieji, sultingi vaisiai) įvairovę.

Evoliucijos kelio (planuojama). Evoliucijos istoriją atspindinti augalų sistematikos kolekcija.

Sumedėjusių augalų valgomais vaisiais įvairovės (dalinai sukurta).  Rūšių ir veislių, pasižyminčių morfologiškai skirtingais vaisiais, skoniais, augimo ypatumais bei visų kultivuojamų rūšių su valgomais vaisiais, galinčios augti vietos sąlygomis, kolekcija.

Sukulentų. Reprezentatyvi, t. y. atspindinti morfologinę, sistematinę ir geografinę įvairovę, atogrąžose ir paatogrąžiuose augančių sukulentų kolekcija.

Pasaulio augalų entnobotaninė (kuriama). Maistinių augalų, reprezentuojančius geografinę ir panaudojimo įvairovę; vaistinių augalų, reprezentuojančių geografinę įvairovę bei techninių kultūrų augalų, reprezentuojančių geografinę ir panaudojimo įvairovę kolekcija.

Epifitų (kuriama).  Atogrąžose ir paatogrąžiuose augančių epifitų kolekcija.

Lietuvos valstiečio ūkio – „Močiutės daržas“. Įvairiais istoriniais periodais valstiečių augintos kultūros.

Mokomasis dažas. Daržovių ir prieskonių pavyzdžiai edukacinei programai.

Teminės kolekcijos skirtos plačiosios visuomenės bendram supažindinimui su augalų įvairove pasirinkta tema:

Alpinių augalų. Alpinių augalų pavyzdžių, atspindinčių skirtingus geografinius regionus, kolekcija.

Dekoratyvių varpinių augalų tinkančių Lietuvos sąlygoms. Varpinių augalų, atspindinčių dekoratyvinę įvairovę kolekcija.

Lianų, tinkamų auginti Lietuvos sąlygomis, įvairovės. Lianų rūšių, su ryškiai išreikštomis dekoratyvinėmis kolekcija.

Pušūnų, tinkamų auginti Lietuvos sąlygomis, įvairovės. Pušūnų rūšių, tinkamų auginti Lietuvos sąlygomis bei jų pavyzdžių su ryškiai išreikštomis dekoratyvinėmis savybėmis kolekcija.

Sumedėjusių magnolijūnų, tinkamų auginti Lietuvos sąlygomis, genčių įvairovės. Sumedėjusių magnolijūnų genčių bei jų pavyzdžių reprezentuojančių įvairių sumedėjusių magnolijūnų genčių morfologinę įvairovę, kolekcija.

Sumedėjusių magnolijūnų, tinkamų auginti Lietuvos sąlygomis, veislių įvairovės. Kolekcija, demonstruojanti sumedėjusių magnolijūnų veislių, tinkamų auginti Lietuvos sąlygomis, taksonominę ir dekoratyvinių požymių įvairovę.

Dekoratyviausių alyvų, tinkamų auginti Lietuvos sąlygomis. Alyvų pavyzdžių, reprezentuojančių dekoratyvinių požymių ir rūšių įvairovę, kolekcija.

Erikinių šeimos augalų, tinkamų auginti Lietuvos sąlygomis. Erikinių šeimos augalų, tinkamų auginti Lietuvos sąlygomis bei reprezentuojanti dekoratyvinių požymių įvairovę kolekcija.

Dekoratyviausių rožių ir erškėčių, tinkamų auginti Lietuvos sąlygomis. Dekoratyviausių rožių ir erškėčių, tinkamų auginti Lietuvos sąlygomis, reprezentuojančių rožių dekoratyvinių požymių įvairovę, kolekcija.

Dekoratyviausių melsvių, tinkamų auginti Lietuvos sąlygomis. Melsvių, tinkamų auginti Lietuvos sąlygomis, atstovaujančių pagrindinėms klasifikacinėms grupėms bei melsvių rūšių ir veislių, atspindinčias genties biologinę įvairovę ir selekcijos raidos pasiekimus, kolekciją.

Prieskoninių ir aromatinių augalų. Prieskoninių ir aromatinių augalų tinkamų auginti Lietuvos sąlygomis bei reprezentuojančius prieskoninių ir aromatinių augalų morfologinę ir dekoratyvinę įvairovę, kolekcija

Fitoremedijacijai tinkančių augalų. Fitoremediacijai tinkamų augalų pavyzdžių, reprezentuojančių skirtingus veikimo metodus ir augimo sąlygas bei morfolognę tokių augalų įvairovę, kolekcija.

Magnolijų, tinkamų auginti Lietuvos sąlygomis. Kolekcija atspindinti taksonominę magnolijų genties augalų įvairovę bei reprezentuojanti magnolijų dekoratyvinių požymių įvairovę.

Klevų, tinkamų auginti Lietuvos sąlygomis. Kolekcija atspindinti taksonominę klevų genties augalų įvairovę bei reprezentuojanti klevų dekoratyvinių požymių įvairovę.

Pavasarį žydinčių žolinių dekoratyvinių augalų. Dekoratyviausių pavasarį žydinčių žolinių augalų kolekcija.

Vasarą žydinčių žolinių dekoratyvinių augalų. Dekoratyviausių vasarą žydinčių žolinių augalų kolekcija.

Rudenį žydinčių žolinių dekoratyvinių augalų. Dekoratyviausių rudenį žydinčių žolinių augalų kolekcija.

Pavėsyje ir pusiau pavėsyje augančių žolinių dekoratyvinių augalų. Dekoratyviausių pavėsyje ir pusiau pavėsyje augančių žolinių augalų bei jų morfologinės įvairovės pavyzdžių kolekcija.

Saulėtoje vietoje augančių žolinių dekoratyvinių. Dekoratyviausių saulėtoje vietoje augančių žolinių augalų bei jų morfologinės įvairovės pavyzdžių kolekcija.

Mokslinės kolekcijos skirtos tyrimams vykdyti, tyrimų medžiagai rinkti: jų sudėtis formuojama pagal konkrečias mokslines programas (uždarytos lankymui):

Miežių. Miežių mutantų kolekcija tinkama panaudoti mokslo tiriamajam (genetinio nestabilumo ir įvairių modifikuojančių medžiagų poveikio tyrimams) darbui bei studijų procesui.

Valgomojo sausmedžio. Sausmedžio mėlynais (valgomais) vaisiais kolekcija tinkamą panaudoti genetinės įvairovės tyrimams ir selekcijai.

Selekcinės kolekcijos skirtos naujų augalų veislių išvedimui (uždarytos lankymui):

Svarainių. Svarainio valgomais vaisiais kolekcija, atspindinti požymių įvairovę ir tinkama panaudoti selekcijai.

Biologinės įvairovės kolekcijos skirtos sukaupti pasirinkto taksono (skyriaus, eilės, šeimos, genties, rūšies ir pan.) tikslingai numatytą jo atstovų įvairovę, jos išsaugojimui ex situ sąlygomis bei nykstančių augalų rūšių atkūrimo in situ programoms įgyvendinti:

Lietuvos floros. Lietuvos floros pavyzdžių, t. t. ir Lietuvos raudonosios knygos rūšių, galinčių augti natūraliose botanikos sodo buveinėse, kolekcija.

Kultūrinių augalų genofondo išsaugojimo kolekcijos skirtos Lietuvos kultūrinių augalų išsaugojimui ex situ sąlygomis. Jose švietimo tikslais gali būti eksponuojamos ir užsieninės kilmės veislės:

Dekoratyvinių obelų. Dekoratyvinių obelų, reprezentuojančių dekoratyvinių požymių ir taksonominę įvairovę bei lietuviškos selekcijos veisles, kolekcija.

Vynmedžių. Reprezentatyvi lietuviškų (atspindinti Lietuvoje vykdytos  selekcijos istoriją ir pasiekimus)  ir vertingiausių šalčiui atsparių užsieninių vynmedžių veislių kolekciją.

Jurginų. Lietuviškos kilmės ir palyginamoji užsienio kilmės jurginų veislių kolekcija, iliustruojanti jurginų auginimo bei priežiūros ypatumus, veislių įvairovę, klasifikaciją.

Bijūnų. Bijūnų pavyzdžių, reprezentuojančių dekoratyvinių požymių ir taksonominę įvairovę bei  lietuviškų veislių kolekcija.

Kardelių. Kardelių lietuviškų veislių bei vertingiausių lietuviškų hibridų, atspindinčių Lietuvoje vykdytą  selekcijos istoriją bei reprezentatyvi užsienio šalių selekcijos veislių, pasižyminčių dekoratyviausiomis, savybėmis ir tinkamiausių auginti vietinėmis sąlygomis, įvairovę kolekcija.

Raktažolių. Raktažolių rūšių tinkamų auginti Lietuvos sąlygomis bei lietuviškų raktažolių veislių kolekcija.

Lelijų. Lelijų lietuviškų veislių bei vertingiausių lietuviškų hibridų, atspindinčių Lietuvoje vykdytą  selekcijos istoriją bei lelijų pavyzdžių reprezentuojančių dekoratyvinių požymių įvairovę, kolekcija.

Viendienių. Viendienių lietuviškų veislių bei vertingiausių lietuviškų hibridų, atspindinčių Lietuvoje vykdytą  selekcijos istoriją, o taip pat užsieninių veislių pavyzdžių, pasižyminčių dekoratyviausiomis savybėmis ir tinkamiausiomis vietos sąlygomis auginti kolekcija

Vilkdalgių. Vilkdalgių pavyzdžių reprezentuojančių dekoratyvinių požymių įvairovę bei lietuviškų veislių bei vertingiausių lietuviškos selekcijos hibridų kolekcija.

Serbentų ir agrastų.  Lietuviškų serbentų ir agrastų veislių, bei vertingiausių lietuviškų hibridų, atspindinčių Lietuvoje vykdytą  selekcijos istoriją; užsieninio kilmės veislių, pasižyminčių vertingiausiomis ūkinėmis ir biologinėmis savybėmis bei pavyzdžių reprezentuojančius genties rūšinę įvairovę kolekcija.