Vilniaus universitetas

MENIU

Floros tako augalai (nuo arkos iki šaltinio)

Botanikos sodo savaiminės floros takas prasideda ties kryžkele prie arkos su skulptūra „Vaisingumas“. Jo kryptis – pietūs.
Kryžkelės platūs takai gali pasitarnauti kompasu, nes į pietų pusę veda floros takas. Į šiaurę einant pasiekiamas rododendryno šiaurrytinis įėjimas, vakarų kryptimi einantis takas nuveda iki žemutinės rododendryno terasos, o rytų kryptimi, pro arką keliaujant, prieš akis atsivers senojo parko centrinė dalis.
Taigi, šį kartą žygio kryptis - Pietūs. Pirmojoje šio tako atkarpoje nuo arkos iki žiedinio, asfaltuoto kelio, daug įdomių augalų galima stebėti per visą vegetaciją. Visai čia pat, dešinėje, stovi stendas su informacija apie savaiminę florą Botanikos sode. Pavasarį, būtent čia pasirodo asiūklių „miškas“. Tai ožkabarzdžio asiūklio (Equisetum pratense) sąžalynas.
Abipus plataus, kylančio aukštyn tako, auga lapuočiai medžiai: liepos, klevai, guobos, kur-ne-kur uosiai; taip pat krūmai: raudonosios sedulos, paprastieji sausmedžiai, ožekšniai, kalniniai serbentai. Šen bei ten žaliuoja nedidelės eglaitės, o visu gražumu – galingos paprastosios pušys. Aukšti medžiai teikia pavėsį, kuriame gerai auga rūšys, prisitaikiusios prie šių augimo sąlygų.
Pavasarį visur mėlynuoja žibuoklės. Šiek tiek vėliau žydi pirštuotoji viksva (Carex digitata), kiškiagrikiai (Luzula), krūmokšninė žliūgė (Stellaria holostea), žaliuoja europinė pipirlapė (Asarum europaeum), ir kt.
Tik čia abipus tako auga retas papartis – paprastoji šertvė (Polypodium vulgare), netoliese ir kelminis papartis (Dryopteris filix-mas). Kairėje pusėje, šiek tiek aukščiau pakilus, gali nustebinti pavasarį greitai užaugę ir pradėję žydėti pavasariniai pelėžirniai (Lathyrus vernus). Tarp jų matyti paprastosios pakalnutės lapai. Jų žiedai pasirodys šiek tiek vėliau.
Atkarpos pabaigoje, dešinėje pusėje, verta pasižvalgyti, kad pamatyti retai sutinkamą saldžialapę kulkšnę (Astragalus glycyphyllos).
Žinoma, tai vienoje, tai kitoje šio plataus tako pusėje galima stebėti tokias rūšis, kaip miškinė miglė, kurios žiedynai tarsi šilkas žvilga šviesoje, arba geltonžiedį šalmutį su geltonais žiedais ir daug kitų.
Priėjus asfaltuotą, taip vadinamą žiedinį kelią, krypties keisti nereikia. Vos keli žingsniai Gamtos Mokslų fakulteto alėja, ir kairėje pusėje matomas kitas gruntinis takas. Prasideda antroji Floros tako atkarpa.

Antroji tako atkarpa

Jos kryptis – pietryčiai. Pirmiausia dėmesį reikia atkreipti į prataką, kurį įveikti padeda tiltukas. Pavasarį ir vasarą čia yra kur akis paganyti. Štai pavasarį čia visur žydi pavasarinis švitriešis, plukės. Šiek tiek pakilus aukščiau, dešinėje pusėje, aikštelėje tarp medžių ir krūmų auga daug tamsiųjų plaučių (Pulmonaria obscura). Jas stebėti tikrai įdomu, nes viename žiedyne galima matyti įvairių spalvų žiedus. Mat, spalva priklauso nuo žiedo amžiaus. Šis augalas puikus, fotogeniškas ir labai mielas. Matyt todėl, kad po žiemos būname pasiilgę gražių mūsų Žemės spalvų...
Dar truputis aukštyn, ir prieinamas kitas gruntinis takas. Kadangi kryptis nesikeičia, kertame jį. Štai čia prasideda trečioji atkarpa: palyginus, status takas, siauresnis už ką tik buvusį. Jeigu tai birželio mėnuo, tai tikrai žydės baltašaknės, miškinės notros, našlaitės. Galima gėrėtis švelniais jaunais medžių ir krūmų lapais, mėgautis maloniais kvapais.
O dabar, dėmesio: Kairėje pusėje, jau pakilus aukštyn, yra nuoroda: „Savaiminės floros takas“. Tai tikrų tikriausias takas – siauras, natūralus, kokie ir būna tik žmonių arba gyvūnų praminti takai. Tai ketvirtoji šio tako atkarpa. Dabar verta pakelti akis aukštyn ir žiūrėti kairėn, nes būtent nuo čia ir iš labai arti galima įvertinti įspūdingo aukščio paprastąsias egles ir paprastąjį ąžuolą. Pastarasis auga kiek toliau nuo šio tako, bet pasiekti jį galima kitu takeliu einant. Sugrįžus, žygis tęsiamas. Dešinėje pro medžius matomos pievos, o siaurasis takelis ims leistis žemyn. Šioje vietoje, kairėje pusėje yra žemuma, matyti parko tvenkiniai. Kai takelis ima dar labiau leistis žemyn, prasideda gruntinis takas. Kažkur žemai girdimas vandens čiurlenimas. Tai Floros tako pabaiga. Suoliukai laukia pavargusių, o gaivus šaltinio vanduo pagirdo ištroškusius.
Galima prisėsti, pailsėti ir apmąstyti potyrius.
Žemiau pateiktame Floros tako augalų sąraše, kaip ir kituose, užrašytos labiausiai dėmesį patraukiančios augalų rūšys. Tai „vedlys“ lankytojams, norintiems patiems surasti ir pažinti Lietuvos florą, augančią šioje Botanikos sodo vietoje.

Sąrašas sudarytas 2017-07-24 ir 2017-09-07 :

Adoxaceae E.Mey. - Ūksmininiai
Adoxa moschatellina L. - Muskusinis ūksminas

Apiaceae Lindl. - Salieriniai
Aegopodium podagraria L. – Paprastoji garšva

Aristolochiaceae Juss. - Kartuoliniai
Asarum europaeum L. – Europinė pipirlapė

Asparagaceae Juss. – Smidriniai
Convallaria majalis L. – Paprastoji pakalnutė
Polygonatum multiflorum (L.) All. - Daugiažiedė baltašaknė

Asteraceae Bercht. & J.Presl – Astriniai (Graižažiedžiai)
Achillea millefolium L. – Paprastoji kraujažolė
Hieracium murorum L. – Uolinė vanagė (netoli žiedinio kelio)
Lapsana communis L. – Paprastoji gaiva
Solidago virgaurea L. – Paprastoji rykštenė (netoli žiedinio kelio)

Boraginaceae Juss. - Agurkliniai
Pulmonaria obscura Dumort. – Tamsioji plautė

Campanulaceae Juss. - Katilėliniai
Phyteuma spicatum L. - Varpotoji glaudenė, arba miškinė glaudenė

Caprifoliaceae Juss. - Sausmediniai
Lonicera xylosteum L. – Paprastasis sausmedis

Caryophyllaceae Juss. - Gvazdikiniai
Arenaria serpyllifolia L. – Čiobralapė smiltė
Stellaria holostea L. – Krūmokšninė žliūgė

Celastraceae R.Br. - Smaugikiniai
Euonymus europaeus L. – Europinis ožekšnis
Euonymus verrucosus Scop. – Karpotasis ožekšnis

Cornaceae Dum. - Seduliniai
Cornus sanguinea L. - Raudonoji sedula

Cupressaceae Bartlett - Kiparisiniai
Juniperus communis L. – Paprastasis kadagys

Cyperaceae Juss. - Viksvuoliniai
Carex digitata L. Pirštuotoji viksva

Dipsacaceae Juss. – Karšuliniai
Knautia arvensis (L.) Coult. - Dirvinė buožainė

Dryopteridaceae - Papartiniai
Dryopteris filix-mas (L.) Schott - Kelminis papartis

Equisetaceae - Asiūkliniai
Equisetum pratense Ehrh. –Ožkabarzdis asiūklis
Fabaceae Lindl. – Pupiniai (Ankštiniai)
Astragalus glycyphyllos L. – Saldžialapė kulkšnė
Lathyrus vernus (L.) Bernh. – Pavasarinis pelėžirnis
Vicia cracca L. – Mėlynžiedis vikis

Pavasarinis pelėžirnis (Lathyrus vernus (L.) Bernh.)

Fagaceae Dumort. - Bukiniai
Quercus robur L. – Paprastasis ąžuolas

Geraniaceae Juss. – Snaputiniai
Geranium pratense L. – Pievinis snaputis

Juncaceae Juss.- Vikšriniai
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. - Daugiažiedis kiškiagrikis
Luzula pilosa (L.) Willd. – Plaukuotasis kiškiagrikis

Melanthiaceae Batsch ex Borkh- Melantiniai
Paris quadrifolia L. – Keturlapė vilkauogė

Keturlapė vilkauogė (Paris quadrifolia L.)

Tilioideae Arnott pošeimiui priklauso
Tilia cordata Mill. – Mažalapė liepa

Lamiaceae Martinov - Notreliniai
Ajuga reptans L. – Šliaužiančioji vaisgina
Lamiastrum galeobdolon (L.) Crantz – Geltonžiedis šalmutis
Stachys sylvatica L. – Miškinė notra

Orobanchaceae Vent. - Džiovekliniai
Lathraea squamaria L. – Gegužinė žvynašaknė (parazitinis augalas, neturintis chlorofilo, vystosi ant medžių ir krūmų šaknų, matomas tik anksti pavasarį)

Oleaceae Hoffmanns. & Link - Alyvmedinių
Fraxinus excelsior L. – Paprastasis uosis

Papaveraceae Juss. -Aguoniniai
Corydalis solida (L.) Clairv. – Paprastasis rūtenis

Pinaceae Lindley - Pušiniai
Picea abies (L.) H.Karst. – Paprastoji eglė
Pinus sylvestris Linnaeus – Paprastoji pušis

Poaceae Barnhart - Migliniai
Dactylis glomerata L. – Paprastoji šunažolė
Elytrigia repens (L.) Nevski – Paprastasis varputis
Festuca gigantea (L.) Vill. – Didysis eraičinas
Festuca pratensis Huds. – Tikrasis eraičinas
Phleum pratense L. – Pašarinis motiejukas
Poa nemoralis L. – Miškinė miglė

Polypodiaceae - Šertviniai
Polypodium vulgare L. - Paprastoji šertvė

Primulaceae Batsch ex Borkh. - Raktažoliniai
Primula veris L. - Pavasarinė raktažolė

Ranunculaceae Juss. - Vėdryniniai
Actaea spicata L. – Varpotoji juodžolė
Anemone nemorosa L. – Baltažiedė plukė
Anemone ranunculoides L. – Geltonžiedė plukė
Ficaria verna Huds – Pavasarinis švitriešis
Hepatica nobilis Mill. – Triskiautė žibuoklė

Rosaceae Juss. - Erškėtiniai
Agrimonia eupatoria L. – Vaistinė dirvuolė
Geum rivale L.– Raudonoji žiognagė
Geum urbanum L. – Geltonoji žiognagė
Rubus idaeus L. – Paprastoji avietė
Sorbus aucuparia L. – Paprastasis šermukšnis

Rubiaceae Juss. - Raudiniai
Galium album Mill. – Statusis lipikas
Galium mollugo L. – Paprastasis lipikas

Sapindaceae Juss. (Čia įeina ir buvusi Aceraceae – Kleviniai š.)- Sapindiniai
Acer platanoides L. – Paprastasis klevas

Saxifragaceae Juss. - Uolaskėliniai
Chrysosplenium alternifolium L. – Pražangialapė blužnutė

Ulmaceae - Guobiniai
Ulmus glabra Huds. – Kalninė guoba

Violaceae Batsch - Našlaitiniai
Viola mirabilis L. – Puošnioji našlaitė

Gintarėlė Jurkevičienė
2017-11-22