Vilniaus universitetas

MENIU

„Morkyno“ savaiminė flora

Vidurvasario žiedai įvairūs: maži ir dideli, švelnių spalvų ir ryškūs.
Vasarą, liepos – rugpjūčio mėn. verta keliauti į vakarinį senojo parko pakraštį asfaltuotu keliu. Toliau, tuo pačiu keliu kylant aukštyn, kairėje, pietinėje, kelio pusėje matomas didelis status šlaitas, kur auga 1978 m. pasodintos juodosios pušys (Pinus nigra). Greta - 2017 m. pavasarį pasodintos magnolijos. Dar toliau priekyje žaliuoja mūsų krašto pušys ir eglės, keletas klevų, karklų ir, aišku, įvairių žolinių augalų. Štai sąrašas ryškesnių rūšių:

Sudaryta: 2017-07-10 ir 2017-09-14:
Asteraceae Bercht. & J.Presl – Astriniai (Graižažiedžiai)
Senecio jacobaea L. – Pievinė žilė


Caryophyllaceae Juss. – Gvazdikiniai
Stellaria graminea L. – Siauralapė žliūgė


Cyperaceae Juss. – Viksvuoliniai
Carex spicata (syn. C. contigua Hoope) – Akytoji viksva


Juncaceae Juss.- Vikšriniai
Juncus effusus L. - Kėstasis vikšris


Orchidaceae Juss. - Gegužraibiniai
Epipactis helleborine (L.) Crantz - Plačialapis skiautalūpis


Poaceae Barnhart – Migliniai
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv – Kupstinė šluotsmilgė
Festuca pratensis Huds. – Tikrasis eraičinas
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud – Paprastoji nendrė
Poa sp.


Polygonaceae Juss. – Rūgtiniai
Rumex crispus L. – Rauktalapė rūgštynė

Pagal visą šio kelio kraštą galima matyti drėgnų vietų rūšis, tokias, kaip: kėstasis vikšris, paprastoji nendrė ar akytoji viksva. Tai dėl aukštai esančio gruntinio vandens, kurio perteklius dažnai prasiverždavo į paviršių ir nutekėdavo žemyn. Dabar šlaito vanduo nukreiptas į požeminį nutekėjimo vamzdį ir nebegadina kelio ir vaizdo.
Jau beveik pasiekus iš kairės pusės nuo ąžuolyno ir Europos žiedo ateinantį gruntinį kelią, visai šalia asfalto, galima pamatyti nedidelę plačialapio skiautalūpio (Epipactis helleborine) grupelę. Jie patraukia dėmesį ir lapais, ir žiedais. Tikra tiesa, jog ne taip jau dažnai pasitaiko pamatyti augant šį augalą.
Dešinėje, šiaurinėje, kelio pusėje įdomus reljefas: siaura žemuma eina gruntinis, nelabai ryškus keliukas, kuris nuo žiedinio kelio veda į piknikų aikštelę, o už jo – kalva, kurios šlaite ir viršuje matome daug įvairių augalų: medžių ir krūmų. Dauguma jų kolekciniai. Aplinkui auga mūsų krašto beržai, gluosniai, drebulės, juodalksniai, liepos ir kiti. Ši vieta fotogeniška. Ji miela sielai, nes čia jauku, šilta ir gražu.
Pakilus aukštyn, šios dešinės kelio pusės krašte (maždaug ties ta vieta, kur kairėje auga skiautalūpiai), galima pasigėrėti europiniais maumedžiais (Larix decidua). Visa šių medžių grupė 2016 metų rudenį tapo „Žemės meno“ herojais – „Maumų parku“.


Ir pagaliau! Būtent ties maumedžiais galima pamatyti pirmąsias paprastųjų morkų „žvaigždes“ – labai gražius šio augalo žiedynus – sudėtinius skėčius, labai primenančius žvaigždes.

Paprastoji morka (Daucus carota)


Tai ženklas, kad būtent čia yra ta vieta, kuri, dėl dažniausiai matomų augančių morkų, ir pavadinta „morkynu“. Kaip jis atrodo? Tai nedidelis plotas ties sankryža, kur žiedinis kelias kairėje pusėje pasiekia gruntinį kelią, ateinantį iš rytų, ir daubą apaugusią savaiminiais krūmais ir jaunais medžiais. Laisvuose ploteliuose auga žoliniai augalai, jie reti, žemė čia nederlinga. Bet rūšių yra įvairių. Štai sąrašas:

Sudaryta: 2017-07-10 ir 2017-09-14:
Apiaceae Lindl. - Salieriniai
Daucus carrota L. – Paprastoji morka
Asteraceae Bercht. & J.Presl – Astriniai (Graižažiedžiai)
Anthemis tinctoria L. – Geltonasis bobramunis
Carlina vulgaris L. – Paprastoji karlina

 Paprastoji karlina (Carlina vulgaris L.)


Cichorium intybus L. – Paprastoji trūkažolė
Erigeron acris L. – Karčioji šiušelė
Leucanthemum vulgare Lam. – Paprastoji baltagalvė
Senecio jacobaea L. – Pievinė žilė
Solidago virgaurea – Paprastoji rykštenė
Caryophyllaceae Juss. - Gvazdikiniai
Saponaria officinalis L. – Vaistinis putoklis
Silene nutans L. – Nusvirusioji naktižiedė
Fabaceae Lindl. – Pupiniai (Ankštiniai)
Medicago falcata L. - Geltonžiedė liucerna
Medicago lupulina L. Apyninė liucerna
Melilotus officinalis (L.) Lam. – Geltonžiedis barkūnas
Trifolium medium L. – Šilinis dobilas (ryškiai raudoni žiedai; galvutė apvali)
Hypericaceae Juss. - Jonažoliniai
Hypericum perforatum L. - Paprastoji jonažolė
Onagraceae Juss. - Nakvišiniai
Oenothera biennis L. – Dvimetė nakviša
Poaceae Barnhart - Migliniai
Briza media L. – Kiškio ašarėlės
Calamagrostis epigejos (L.) Roth - Smiltyninis lendrūnas
Polygalaceae Hoffmanns. & Link - Putokšliniai
Polygala comosa Schkuhr – Skiauterėtoji putokšlė
Rosaceae Juss. - Erškėtiniai
Agrimonia eupatoria L. – Vaistinė dirvuolė
Rubiaceae Juss. - Raudiniai
Galium album Mill. – Statusis lipikas
Galium mollugo L. – Paprastasis lipikas

„Morkyno“ floros įvairovė labiausiai matoma nuo birželio iki rugpjūčio pabaigos. Įspūdingiausiai atrodo šilinio dobilo sąžalynai, paprastųjų morkų žiedynų „žvaigždės“, kiškio ašarėlių „lašeliai“, geltonieji bobramuniai, lipikai, paprastosios karlinos, smiltyniniai lendrūnai.
Įdomių atradimų!

Gintarėlė Jurkevičienė
Nuotraukos autorės
2017-11-15