Vilniaus universitetas

MENIU

Jodinėjimo ir važinėjimo karietomis tvarka

Žirgno (Kairėnų g. 75) paslaugos

Būtina išankstinė registracija el. paštu hbu@bs.vu.lt; tel. (+370 5) 219 3139 darbo valandomis. 

Jodinėjimas poniu, žirgu:
trumpalaikė ponio ar žirgo nuoma 1 val. 9,68 EUR
jodinėjimas poniu ar žirgu su arklininko pagalba arba ant kordo 1 val. 12,10 EUR
jodinėjimas poniu ar žirgu su specialisto pagalba 1 val. 14,52 EUR

Fotosesija su žirgu (ne kinkinyje; fotografas užsakovo) 1 val. 20,57 EUR

Pasivažinėjimas:
brikele (3 žmonės) 1 val. – 30,25 EUR,
vežimaičiu (7 žmonės) 1 val. - 30,25 EUR,
rogėmis (7 žmonės) 1 val. – 30,25 EUR,
karieta (2+2+1 žmonės) 1 val. – 72,60 EUR pirma valanda, 30,25 EUR už sekančias,
mažas vežimaitis (su poniu) 1 val. - 30,25 EUR.

švenčių metu važiuojant vežimaičiui ar rogėmis nustatytu maršrutu vienas ratas (ne trumpiau nei 10 min.):
- suaugusiam ir vaikams nuo 14 iki 18 metų – 3,00 EUR;
- vaikams iki 14 metų – 1,50 EUR.

VAŽINĖJIMAS  BRIČKELE, VEŽIMAIČIU , KARIETA , ROGĖMIS SAUGOS  TAISYKLĖS

TVIRTINU:
Botanikos  sodo
Direktorius
A.    Skridaila
2013-05-02

 

 BŪTINA:
1.    Klausyti  atsakingo darbuotojo  nurodymų  ir  juos  vykdyti;
2.    Važiuojant  nepilnamečiams  asmenims turi  būti kartu lydintis suaugęs asmuo;
3.    Laikytis  Botanikos  sodo  lankymo taisyklių, bei  nustatytų saugos jodinėjimo  ir važinėjimo  bričkele,  vežimaičiu , karieta,  rogėmis taisyklių;
4.    Nesilaikant  taisyklių Botanikos  sodo  paslaugų  teikėjai  neatsako  už  nelaimingus  atsitikimus;
5.    Botanikos  sodo  paslaugų  teikėjai  turi  teisę,  nedrausmingiems paslaugų  gavėjams,  nutraukti paslaugų  teikimą , negrąžinant pinigų.
 
DRAUDŽIAMA:
1.    sėsti  į  važnyčiojimo  priemonę daugiau negu  priklauso  pagal  instrukciją;
2.    važiuoti stovint;
3.    triukšmauti, dainuoti, leisti  muziką, bėgioti apie  žirgą, atlikti  staigius  judesius;
4.    sėsti  į  važnyčiojimo  priemonę apsvaigus  nuo alkoholio  ar psichotropinių  medžiagų;
5.    maitinti  žirgą , nesuderinus  su  atsakingu  darbuotoju;
6.    trukdyti vadeliotojui;

JODINĖJIMO  INSTRUKCIJA 

TVIRTINU:
Botanikos  sodo
Direktorius
A.    Skridaila
2013-05-02

Pradedant  jodinėti  būtina  ŽINOTI:

1. būtinai  dėvėti apsauginį  šalmą;
2. dėvėti  patogią avalynę  (padas  turi  būti neslidus  ir turėtų pakulnę);
3. neapsivykite apie rankas ar pirštus virvės, kantaro, žąslų žiedo. Žirgui staigiai traukiantis jie gali įstrigti;
4. dėvėti  patogias  kelnes (nerekomenduojama slidžios, sintetinės ar džinsai);
5. ilgus  plaukus  rekomenduojama surišti;
6. prie žirgo privaloma  prieiti  iš  kairės pusės, ramiai  netriukšmaujant;
7. prieš lipdami ant žirgo visada patikrinkite inventorių – ar kamanos nesuplyšusios, nesusisukusios, ar balnas gerai priveržtas, ar pobalnis nesusigarankščiavęs.
8. jojant  manieže  ar  aikštelėje  būtina laikytis  atstumo nuo  kitų žirgų;
9. klausyti  atsakingo  darbuotojo  nurodymų  ir  juos  vykdyti;

    DRAUDŽIAMA:

1. triukšmauti: arklidėje, jojimo  aikštelėje, manieže;
2. joti  basomis ar  dėvint aukštakulnius;
3. be  atsakingo darbuotojo neatidarinėti  ir  neužeiti  į gardo  vidų, kuriame stovi žirgas, neglostyti žirgo;
4. maitinti  žirgus;
5. arklidėse  arba  manieže draudžiama  bėgioti, rėkauti, mojuoti  rankomis, ar  atlikti  kitus  staigius  judesius, esant šalia  žirgo;
6. sėsti  ant  žirgo apsvaigus nuo alkoholio  ar psichotropinių  medžiagų;
7. rūkyti jojant ar šalia žirgo;
8. eiti  prie  žirgo  iš  užpakalinės pusės;
9. naudoti  smurtą  prieš  žirgą.

Bendrosiomis elgesio su arkliais taisyklės

1.    Arkliui (žirgui) ganantis:
1.1. draudžiama eiti arčiau kaip 5 m iki jo;
1.2. kategoriškai draudžiama jį šerti, glostyti;
1.3. pamačius nepririštą ir už aptvertos ganyklos ribų esantį arklį pranešti ūkio dalies vedėjai tel. 8 686 16243, pasitraukti nuo jo saugiu atstumu.
2.    Paslaugų susijusių su arkliais (žirgais) teikimo metu:
2.2. klausyti paslaugą teikiančio darbuotojo (instruktoriaus, vadeliotojo) nurodymų;
2.3. draudžiama triukšmauti, dainuoti, leisti muziką, bėgioti apie žirgą, atlikti staigius judesius;
2.4. maitinti žirgą, nesuderinus su atsakingu darbuotoju, maitindami žirgą duodamą maistą padėkite ant delno, o ne duokite su pirštais
2.5. eiti prie žirgo iš užpakalinės pusės;
2.6. draudžiama stovėti tarp žirgo ir kito objekto, jei atstumas mažesnis nei 2 m;
2.6. naudoti  smurtą prieš žirgą;
2.7. rūkyti šalia žirgo.