Vilniaus universitetas

MENIU

Naujienos

GRETA SODO ĄŽUOLŲ GIRAITĖS PASODINTI PENKI ĄŽUOLIUKAI, SKIRTI VU REKTORIAMS PAGERBTI

Greta VU Botanikos sode (Kairėnų g. 43, Vilnius) esančios ąžuolų giraitės, sodo arboretume, vakar pasodinti penki nauji ąžuoliukai. Jie skirti keturiems anksčiau pareigas ėjusiems VU rektoriams pagerbti, o taip pat ir dabartiniam VU rektoriui prof. Rimvydui Petrauskui.

 

Ceremonijos metu buvo pasodinti ąžuoliukai, skirti buvusiems VU rektoriams: profesoriui, Nepriklausomybės Akto signatarui Mykolui Biržiškai ir ilgiausiai istorijoje VU rektoriaus pareigas ėjusiam prof. Jonui Kubiliui (vadovavo universitetui 1958-1991 m.) atminti. Svarbu ir tai, kad būtent rektoriaus J. Kubiliaus pastangų dėka VU Botanikos sodui įkurti Kairėnų gatvėje buvo skirtas sklypas. VU Botanikos sodas Kairėnų gatvėje jau netrukus, gegužės 14-ąją, minės savo 50-ąsias įkūrimo metines.

 

VU Botanikos sode ąžuoliukus taip pat sodino buvę VU rektoriai prof. Jūras Banys ir prof. Artūras Žukauskas, o taip pat – šiuo metu pareigas einantis prof. Rimvydas Petrauskas. Anot ąžuoliukų sodinimo ceremonijoje dalyvavusio VU Botanikos sodo direktoriaus dr. A. Skridailos, penki nauji ąžuoliukai augs greta ąžuolų giraitės, pasodintos Vilniaus universitetui minint 400 metų jubiliejų. Medžiai žaliuodami žymės naują sodui svarbų etapą. 

 

„VU Botanikos sode šiandien pasodinti penki ąžuoliukai yra padėka mūsų rektoriams, kurių pastangos prisidėjo prie to, kad šis sodas atsirastų ir kasmet vis augtų. Šiandien sode galima džiaugtis gausiausiomis Lietuvoje augalų kolekcijomis, kurios 2023 metais į sodą pritraukė per 140 tūkst. lankytojų“, – sakė VU Botanikos sodo direktorius dr. A. Skridaila.

Į ąžuoliukų sodinimą iš viso atvyko daugiau kaip 30 dalyvių: dabartinis VU rektorius prof. R. Petrauskas, buvę rektoriai profesoriai J. Banys, A. Žukauskas, prorektorė prof. V. Pakalniškienė, VU Botanikos sodo direktorius dr. A. Skridaila ir gausus būrys VU profesorių emeritų klubo narių. Ąžuoliukams paruoštoje sodinvietėje VUPEK prezidentas prof. Vaidutis Kučinskas pasidalino mintimis apie glaudų klubo nariu bendradarbiavimą su VU Botanikos sodo direkcija ir bendras iniciatyvas. Savo kalboje klubo prezidentas paminėjo apie jau tradiciniais tapusius susitikimus, vykstančius sode per alyvų žydėjimą. Tuomet susitinka garsūs VU mokslininkai, jiems pagerbti sode statomi suoliukai. 

Ąžuoliukų sodinimo ceremonijoje apie buvusį VU rektorių prof. M. Biržišką savo prisiminimais pasidalino prof. V. B. Pšibilskis. Kalbėdamas ąžuoliukų sodinimo ceremonijoje prof. V. B. Pšibilskis trumpai apibūdino rektoriaus M. Biržiškos nuopelnus Lietuvai ir Vilniaus universitetui. Didžiojo Vilniaus Seimo dalyvis, Lietuvos Tarybos narys, 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės akto signataras, Lietuvos švietimo ministras (1918–1919 m.) buvo vienas aktyviausių šalies švietimo ir aukštojo mokslo organizatorių.

M. Biržiška, būdamas Lietuvos Valstybės Tarybos 1918 m. rudenį įsteigtos Universiteto komisijos narys, rūpinosi senųjų Vilniaus universiteto rūmų perėmimu ir priežiūra, aktyviai dalyvavo rengiant Vilniaus universiteto statutą, ruošė biudžeto projektą, rūpinosi profesorių ir lektorių parinkimu. 1940 m. sausio 15 d. M. Biržiška tapo Vilniaus universiteto rektoriumi. Prasidėjusios sovietinės ir ją pakeitusios nacių okupacijų metais rektorius atkakliai gynė universitetą nuo sunaikinimo, siekė, kad akademinis jaunimas netaptų okupantų užmačių įgyvendinimo įrankiu. Pasitraukęs į Vakarus, Vilniaus universiteto karo ir okupacijų metais patirtus sunkumus bei netektis prof. M. Biržiška plačiai aprašė atsiminimuose, kurie yra vertingas istorinis šaltinis. Gyvendamas JAV reikšmingais darbais paminėjo nutylėtas Vilniaus Akademijos įkūrimo 375-ąsias metines.