Vilniaus universitetas

MENIU

Naujienos

VU BOTANIKOS SODO DARBUOTOJAMS SODO KAIRĖNUOSE 50-MEČIO ŠVENTĖJE ĮTEIKTOS PADĖKOS

Vilniaus universiteto ir VU Botanikos sodo bendruomenė šventė 50-ąsias sodo kūrimo metines Kairėnuose. Ta proga gegužės 3 d. sodo Muziejuje lankytojams atverta fotografijų paroda „Vilniaus universiteto botanikos sodo 50 metų Kairėnuose“, kurią lankytojai galės aplankyti iki birželio 2 d., ir surengta šventė, kurioje buvo pagerbti sodo darbuotojai.

Šventėje VU Botanikos sode dalyvavo VU prorektorė prof. Vilmantė Pakalniškienė, VU prorektorius dr. Artūras Vasiliauskas, VU kancleris Raimundas Balčiūnatis ir kiti universiteto vadovai. VU prorektorė prof. V. Pakalniškienė įteikė padėkas šiems VU Botanikos sodo ilgamečiams darbuotojams:
VU Botanikos sodo direktoriui dr. Audriui Skridailai;
VU Botanikos sodo Mokslo programų skyriaus tyrėjai dr. Silvai Žilinskaitei;
VU Botanikos sodo Administravimo ir ūkio skyriaus Ūkio grupės vadovei Vidai Raubienei;
VU Botanikos sodo Komunikacijos ir paslaugų skyriaus specialistei, dendrologei Gintarėlei Jurkevičienei;
VU Botanikos sodo Augalų kolekcijų skyriaus Pomologinių kolekcijų grupės vadovui Edvardui Meidui;
VU Botanikos sodo Augalų kolekcijų skyriaus Natūralių ir indukuotų mutantų grupės botaninių kolekcijų kuratorei Virginijai Vaitkūnienei.

   

  

VU Botanikos sodo direktorius dr. A. Skridaila įteikė padėkas šiems sodo darbuotojams:

Dr. Dariui Ryliškiui, VU Botanikos sodo Augalų kolekcijų skyriaus vadovui, paskyrusiam sodo kūrimui daugiau kaip trisdešimt, įveikusiam daug svarbių iššūkių kuriant ir puoselėjant sodą. Jam padėkota už indėlį kuriant modernaus sodo plėtros viziją ir strategiją, pastangas įgyvendinant tikslą, kad VU Botanikos sodas, plėtodamas savo augalų kolekcijas, visuomet lygiuotųsi į pažangiausius pasaulio botanikos sodus. 

Dr. Gitanai Štukėnienei
, VU Botanikos sodo Žolinių dekoratyvinių augalų kolekcijos grupės vadovei, paskyrusiai sodo kūrimui trisdešimt metų darbo. Jai padėkota už indėlį kuriant sodo Žolinių dekoratyvinių augalų kolekciją, nuolat tobulinant ekspozicijas, koordinuojant nacionalinių augalų genetinių išteklių palaikymo ir tyrimų darbus.

Viktorijai Gusevai, VU Botanikos sodo Augalų kolekcijų skyriaus vyresniajai botaninių kolekcijų kuratorei, sodo augalų kolekcijas kuriančiai ir puoselėjančiai daugiau kaip trisdešimt metų. V. Gusevai padėkota už profesionalumą, meilę augalams ir nuoseklų ilgametį darbą kuriant vieną iš turtingiausių sodo augalų kolekcijų Kairėnuose. 

Auksei Meiduvienei, VU Botanikos sodo Pomologinių kolekcijų grupės vyresniajai botaninių kolekcijų kuratorei, paskyrusiai sodo pomologinių augalų kolekcijų kūrimui ir puoselėjimui trisdešimt metų darbo. Jai padėkota už profesionalumą, meilę augalams, iniciatyvumą ir nuoseklų ilgametį darbą kuriant, prižiūrint ir plėtojant skaniausias sodo augalų kolekcijas Kairėnuose. 

Aidai Vidai Dobkevičiūtei, VU Botanikos sodo Komunikacijos ir paslaugų skyriaus vadovei, rodančiai iniciatyvą nepaliaujamai tobulinti modernų sodo įvaizdį, iškėlusiai naujus komunikavimo apie sodą standartus. Jai padėkota už atsakingumą, pareigingumą, reiklumą sau ir kolegoms plėtojant įvairias sodo veiklas. 

Almai Paliukėnienei, VU Botanikos sodo Komunikacijos ir paslaugų skyriaus vyriausiajai specialistei, antrą dešimtmetį kuruojančiai lankytojų aptarnavimo koordinavimą. Jai padėkota už atsakingumą, pareigingumą ir iniciatyvas plėtojant bei tobulinant lankytojams teikiamų sodo paslaugų įvairovę.

Rasai Ryliškienei, VU Botanikos sodo Komunikacijos ir paslaugų skyriaus vyresniajai specialistei, paskyrusiai sodo veiklų plėtojimui dvidešimt penkis metus nuoširdaus darbo. Jai padėkota už atsidavimą ir ilgametes pastangas plėtojant sodo edukacines veiklas, perteikiant žinias jaunajai kartai. 

Ingai Raubaitei, VU Botanikos sodo Komunikacijos ir paslaugų skyriaus vyresniajai specialistei, sodo kultūrinių ir meninių veiklų pradininkei ir sodo vizualaus identiteto formuotojai, paskyrusiai sodui daugiau kaip dvidešimt metų. Jai padėkota už profesionalumą ir kūrybines idėjas kuriant daugybės sodo leidinių dizainą, išsiskiriantį šiluma ir subtilumu. 

Valerijui Averkijevui
, VU Botanikos sodo Administravimo ir ūkio skyriaus traktorininkui, paskyrusiam šio sodo kūrimui ir puoselėjimui 29 metus. Jam padėkota už tai, kad nepabūgo net didžiausių iššūkių ir už ilgametį indėlį kuriant kasmet vis gražėjantį sodą.

Stasei Rapcevičienei, VU Botanikos sodo Augalų kolekcijų skyriaus darbuotojai, paskyrusiai sodo puoselėjimui daugiau kaip trisdešimt metų, įnešusiai svarbų indėlį prižiūrint ir plėtojant dendrologines sodo augalų kolekcijas Kairėnuose. 

Šiandien VU Botanikos sode veikia 5 skyriai, 4 iš jų – Administravimo ir ūkio, Mokslo programų, Augalų kolekcijų bei Komunikacijos ir paslaugų skyrius – veikia Kairėnuose. Istorinis sodo skyrius veikia Vingyje, jis šiemet švenčia savo 105 metų sukaktį. VU Botanikos sode – daugiau nei 100 darbuotojų: mokslininkų, augalų kolekcijų kuratorių, specialistų, sodininkų ir sodo darbininkų.

Nuoširdžiai dėkojame visiems ilgamečiams ir esamiems sodo darbuotojams, kurių dėka sodas keitėsi, augo ir šiandien tapo svarbiu traukos centru visiems augalų mėgėjams bei augintojams.


  
  

Visą nuotraukų galeriją (Ugniaus Bagdonavičiaus ir VU Botanikos sodo nuotr.) iš sodo 50-mečio minėjimo Kairėnuose rasite čia.